Sprawozdanie

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA!

Minął rok odkąd dzięki Państwa poparciu mam zaszczyt – w kolejnej kadencji – pełnić mandat senatora Ziemi Ciechanowskiej. Na koniec roku czas zatem na podsumowanie, które Państwu przedstawiam.

Aktywnie pracuję na forum Senatu oraz w okręgu wyborczym uczestnicząc w życiu publicznym regionu. Odbywam regularnie dyżury senatorskie i podejmuję interwencje w imieniu wyborców. Wypowiadam się w mediach o sprawach lokalnych i krajowych. Priorytetem dla mnie były i są spotkania z mieszkańcami oraz samorządowcami. Kontakty te są bardzo ważne, inspirują moją działalność i pozwalają na skuteczne zabieganie o sprawy regionu. W tej kadencji – jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą szczególnie intensywnie pracuje na polu przywracania pamięci historycznej oraz promocji polskiej kultury, a także wspieraniem naszych Rodaków  poza granicami Ojczyzny.

                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                   Jan Maria Jackowski

SPRAWOZDANIE SENATORA RP JANA MARII JACKOWSKIEGO ZA ROK 2016
 • Prowadzenie Biura Senatorskiego w Ciechanowie i filii Biura w Mławie oraz dyżury w biurach parlamentarnych PiS w Płońsku, Przasnyszu i Żurominie.
 • Przyjęcie w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu i Żurominie – 221 interesantów
 • Podjęcie 143 interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli
 • Odbycie 56 otwartych spotkań z obywatelami, w tym 39 w okręgu wyborczym i 17 na terenie całego kraju oraz zagranicą.

 

UDZIAŁ W WAŻNYCH WYDARZENIACH PAŃSTWOWYCH, PATRIOTYCZNYCH I KULTURALNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM
 • Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Uroczystości upamiętniających ofiary Katynia.
 • Rocznicowe obchody Konstytucji 3 Maja w Ciechanowie, Mławie, Płońsku.
 • W rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz napaści sowietów na Polskę uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających obrońców Ojczyzny.
 • Co roku oddawałem hołd bohaterom Powstania Warszawskiego i uczestniczyłem w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Od początku pełnienia mandatu senatora miałem zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Północnego Mazowsza, min. otwarcia wystaw regionalnych, uroczystości dożynkowych.
 • Byłem uczestnikiem corocznych Mazowieckich Dni Rolnictwa oraz w Dni Kukurydzy i Buraka w Poświętnem.
 • Wraz z samorządowcami otwierałem nowoczesne hale sportowe, lokalne strefy gospodarcze i nowo oddane odcinki obwodnic miast powiatowych w okręgu wyborczym.
 • Jestem corocznie fundatorem nagród w Zawodach Strzeleckich PCK i Biegu Solidarności.
 • Doceniając rolę Straży Pożarnej uczestniczę w jubileuszach miejscowych OSP i Powiatowych Dni Strażaka w regionie.
 • Będąc członkiem Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wspieram działania tej ważnej dla regionu uczelni..
 • Uczestniczę każdego roku w obchodach Dnia Edukacji, występuję na konferencjach i sesjach naukowych.

 

PRACA W SENACIE RP
 • Od początku IX kadencji uczestniczyłem w 30 posiedzeniach plenarnych Senatu RP.
 • 221 razy na forum Senatu RP zabierałem głos w sprawach ważnych dla Polski.
 • Złożyłem liczne uwagi i wnioski o charakterze legislacyjnym, wygłosiłem lub złożyłem 34 oświadczenia (interpelacje).
 • Złożyłem 32 poprawki o charakterze legislacyjnym.
 • Byłem m.in. inicjatorem ustanowienia przez Senat Roku 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza oraz   uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
 • Uczestniczyłem w 32 posiedzeniach Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 26 posiedzeniach Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 • Brałem udział w posiedzeniach zespołów parlamentarnych oraz grup bilateralnych, których jestem członkiem.
 • Jako senator RP uczestniczę w ważnych wydarzeniach o charakterze państwowym, społecznym, dyplomatycznym.

 

PUBLIKACJE:

Opublikowałem 48 tekstów prasowych odnoszących się do istotnych problemów Polski i regionu. Uczestniczyłem w 192 programach radiowych i telewizyjnych oraz udzieliłem licznych wypowiedzi na łamach mediów.