Sprawozdanie

SZANOWNI PAŃSTWO,

dobiega końca obecna kadencja Senatu RP, w którym – dzięki Państwa poparciu – mam zaszczyt pełnić mandat senatora z subregionu ciechanowskiego. Czas zatem na sprawozdanie, które Państwu przedkładam.
W tej kadencji priorytetem były dla mnie i są spotkania z mieszkańcami oraz samorządowcami. Kontakty te są bardzo ważne, inspirują moją działalność i pozwalają na skuteczne zabieganie o sprawy regionu. Odbywam regularnie dyżury senatorskie i podejmuję interwencje w imieniu wyborców. Aktywnie pracuję na forum Senatu RP oraz w okręgu wyborczym uczestnicząc w życiu publicznym regionu. Wypowiadam się w mediach o sprawach lokalnych i krajowych.
Jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą intensywnie pracuję na polu przywracania pamięci historycznej oraz promocji polskiej kultury. Wspieram naszych Rodaków poza granicami Ojczyzny i dbam o dobre imię Polski.

Z wyrazami szacunku
dr Jan Maria Jackowski
Senator RP

Dr Jan Maria Jackowski – polityk, dziennikarz i pisarz eseista, wykładowca akademicki, autor 13 książek i ponad 1600 tekstów prasowych; od 2011 senator RP z Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej m.in. radny, poseł na Sejm RP oraz sędzia Trybunału Stanu.

Strona internetowa www.jmjackowski.pl

SPRAWOZDANIE SENATORA RP JANA MARII JACKOWSKIEGO

ZA LATA 2015 – 2019

Kadencja w liczbach:
• 653 wystąpienia na forum Senatu w sprawach ważnych dla Polski i dla subregionu ciechanowskiego;
• 161 oświadczeń (interpelacji) senatorskich;
• 134 wnioski i poprawki o charakterze legislacyjnym w toku prac nad ustawami;
• 327 interwencji na piśmie w sprawach zgłaszanych przez obywateli.

PRACA SENATORSKA NA FORUM OGÓLNOPOLSKIM

Brałem aktywny udział we wprowadzeniu wszystkich ważnych reform i programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym między innymi:

• wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” czyli świadczenie 500 zł na drugie dziecko, a od 2019 na każde dziecko do 18 roku życia w rodzinie;
• wprowadzeniu zwiększonej płacy minimalnej 2100 zł brutto;

• wprowadzeniu znacznie podwyższonej minimalnej stawki godzinowej 13,7 zł za godzinę;
• podwyższeniu kwoty wolnej od podatku;
• zwolnieniu z podatku PIT osób pracujących do 26 roku życia;
• wprowadzeniu reformy emerytalnej, przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także wprowadzającej od 2019 roku „trzynastki” dla emerytów;
• przywróceniu połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach;
• uszczelnieniu wpływów z podatku VAT.

PRACA SENATORSKA W OKRĘGU WYBORCZYM

W pracy na rzecz okręgu brałem aktywny udział między innymi w działaniach na rzecz:

• powrotu Wojska Polskiego do koszar w Ciechanowie;
• przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na Północnym Mazowszu;
• społecznej akcji zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie z udanym finałem zebrano 38 tys. zł na STUDNIĘ im. senator Janiny Fetlińskiej;
• unormowania przepisów prawa dotyczących zatrudniania pracowników z Ukrainy na Północnym Mazowszu;
• renowacji licznych zabytków Północnego Mazowsza – w tym m.in. zabytkowego kościoła w Krasnem i kościoła w Czernicach Borowych;
• przywracania pamięci o miejscach martyrologii wspólnie z samorządami oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Ponadto:

• prowadziłem Biuro Senatorskie w Ciechanowie, filie Biura w Mławie i w Przasnyszu jak również dyżurowałem w biurach parlamentarnych PiS w Płońsku i Żurominie;
• przyjąłem w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu i Żurominie oraz w Senacie RP – 541 interesantów;
• podjąłem 327 interwencji w sprawach zgłoszonych przez obywateli;
• uczestniczyłem w 165 otwartych spotkaniach z obywatelami, w tym 124 w okręgu wyborczym i 31 na terenie całego kraju oraz za granicą z Polonią.

Aktywnie uczestniczę w życiu publicznym i społecznym Północnego Mazowsza biorąc udział między innymi w ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych, tj.:

• obchodach rocznic odzyskania niepodległości;
• uroczystościach upamiętniających ofiary Katynia;
• rocznicowych obchodach Konstytucji 3 Maja w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Żurominie i Przasnyszu;
• rocznicowych obchodach wybuchu II wojny światowej;
• uroczystościach upamiętniających obrońców Ojczyzny podczas napaści sowietów na Polskę;
• oddaniu hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego;
• obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
• wydarzeniach kulturalnych Północnego Mazowsza – otwarciach wystaw
regionalnych, gal, uroczystości dożynkowych;

• corocznych Mazowieckich Dniach Rolnictwa oraz innych imprezach rolniczych w Poświętnem.

Poza tym:

• wraz z samorządowcami otwierałem nowoczesne hale sportowe, lokalne strefy gospodarcze i nowo oddane odcinki obwodnic miast powiatowych w okręgu wyborczym;
• rokrocznie jestem fundatorem nagród w Zawodach Strzeleckich PCK i Biegu Solidarności;
• doceniając rolę straży pożarnej, uczestniczę w jubileuszach miejscowych OSP i powiatowych obchodach Dnia Strażaka w regionie;
• jako członek Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz wykładowca w tej, tak ważnej dla regionu uczelni wspieram jej działania;
• każdego roku uczestniczę w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, występuję na konferencjach i sesjach naukowych.

Miałem liczne wystąpienia w mediach krajowych i lokalnych, w których prezentowałem przebieg prac legislacyjnych w Senacie RP, a także odnosiłem się do bieżących wydarzeń. Opublikowałem 224 autorskie teksty o problematyce społeczno-gospodarczej i politycznej na łamach prasy krajowej.