Sprawozdanie

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY MIESZKAŃCY                                  PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA! 

Minęły dwa lata odkąd dzięki Państwa poparciu mam zaszczyt – w kolejnej kadencji – pełnić mandat senatora subregionu ciechanowskiego. Koniec roku 2017 to półmetek kadencji, czas zatem na podsumowanie.
Aktywnie pracuję na forum Senatu RP oraz w okręgu wyborczym uczestnicząc w życiu publicznym regionu. Regularnie pełnię dyżury senatorskie i podejmuję interwencje w imieniu wyborców. Wypowiadam się w mediach o sprawach lokalnych i krajowych. Priorytetem dla mnie były i są spotkania z mieszkańcami oraz samorządowcami. Kontakty te są bardzo ważne, inspirują moją działalność i pozwalają na skuteczne zabieganie o sprawy regionu. W tej kadencji – jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą szczególnie intensywnie pracuję na polu przywracania pamięci historycznej oraz promocji polskiej kultury, a także wspieram naszych Rodaków  poza granicami Ojczyzny.
Z wyrazami szacunku
dr Jan Maria Jackowski
Senator RP
SPRAWOZDANIE SENATORA RP JANA MARII JACKOWSKIEGO                                                                 ZA ROK 2017
Prowadzenie Biura Senatorskiego w Ciechanowie,  filii Biura w Mławie oraz w Przasnyszu.  Dyżury w Biurach Parlamentarnych PiS w Płońsku i Żurominie.
Przyjęcie w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu i Żurominie oraz w Senacie RP  – 311
interesantów.
Podjęcie 152 interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli.
Uczestnictwo w 51 otwartych spotkaniach z obywatelami, w tym 39 w okręgu wyborczym oraz 12 na terenie całego kraju i za granicą.

UDZIAŁ W WAŻNYCH WYDARZENIACH
PAŃSTWOWYCH, PATRIOTYCZNYCH I KULTURALNYCH W Okręgu Wyborczym

Obchody  Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Uroczystości upamiętniające Ofiary Ludobójstwa w Katyniu.
Rocznicowe obchody Konstytucji 3 Maja w okręgu wyborczym.                         W rocznice wybuchu II wojny światowej oraz napaści sowietów na Polskę  biorę udział w uroczystościach upamiętniających obrońców Ojczyzny.
Rokrocznie oddaję hołd bohaterom Powstania Warszawskiego i uczestniczę w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Od początku pełnienia mandatu senatora miałem zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Północnego Mazowsza.
Biorę udział w corocznych Mazowieckich Dni Rolnictwa oraz innych imprezach rolniczych w Poświętnem.
Wraz z samorządowcami otwierałem nowoczesne hale sportowe, lokalne strefy gospodarcze i nowo oddane odcinki dróg publicznych w okręgu wyborczym.
Co roku jestem fundatorem nagród w Zawodach Strzeleckich PCK i Biegu Solidarności.
Doceniając rolę Straży Pożarnej uczestniczę w jubileuszach miejscowych OSP i Powiatowych Dniach Strażaka w regionie.
Będąc członkiem Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wspieram działania tej ważnej dla regionu uczelni.
Uczestniczę każdego roku w obchodach Dnia Edukacji.
Biorę aktywny udział w konferencjach i sesjach naukowych.

PRACA W SENACIE RP

Zabierałem głos 191 razy na forum Senatu RP  w sprawach związanych z procedowanymi ustawami i uchwałami.
Złożyłem liczne uwagi i wnioski o charakterze legislacyjnym.
Wygłosiłem lub złożyłem 45 oświadczeń (interpelacji) senatorskich.
8-krotnie byłem senatorem sprawozdawcą przy procedowanych w Senacie RP ustawach i uchwałach.
27 razy byłem wnioskodawcą lub współwnioskodawcą ustaw lub uchwał procedowanych w Senacie RP, w tym m.in. uchwały w 150 rocznicę urodzin wybitnego przedstawiciela subregionu ciechanowskiego prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP w latach 1926 – 1939.
Brałem udział w posiedzeniach zespołów parlamentarnych oraz grup bilateralnych, których jestem członkiem.
Jako senator RP uczestniczyłem w ważnych wydarzeniach o charakterze państwowym, społecznym, kulturalnym oraz dyplomatycznym.

PUBLIKACJE

Opublikowałem 41 tekstów prasowych odnoszących się do istotnych problemów Polski i regionu.
Uczestniczyłem w 223 programach radiowych i telewizyjnych oraz udzieliłem licznych wypowiedzi i wywiadów w mediach lokalnych i ogólnopolskich.