J.M Jackowski ">M/a>e-prili id=ckowsscreen" cla

Linki=19476"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id6:21 w dniu 11 :(a.opv i2017
powa. Czepiec, wuj Pqv-y Ma>odej, zwraca id wLinego: „Cóż tam, pvi i, w telityce?/ Chińczykiv czymają idLinego „Czasu” odpowiv ając jedn lasi idpyta wego iiv rlokuuora: „wiec idcho Linki=19476"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19463"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:11 w dniu 8 :(a.opv i2017
t Narodowych Obcho=enud100. rocznicy O="yi> nia Niepodlega>oass= Rzeczytectelitej nej. Pierwsze ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=19463"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19461"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:08 w dniu 8 :(a.opv i2017
en socjocompn="me i, bo --zuje li pozytywny="teczukiwaniu harmonii mię="y cza>owie>nem a otaczającą go n"curą. SpecjLinki=19461"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19318"http:/booke_ikowy w tiasek"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id10:09 w dniu 14 Pqź="mernik 2017
ysub-mjszoass= narodowych, w ttórych v raz widkszoass= pczedmiotenudnaucza idy pczej> Linki=19318"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19266"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:40 w dniu 7 Pqź="mernik 2017
< idusja dotycmąci repatid=cji wojennych od Nmemiec di in za trah:dwywoa>y wypa>< ypelnod-34wie, b:ddimaga Linki=19266"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19215"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:30 w dniu 30 W> ień 2017
ncji tp:isja śledcza. Projektnuchw"a>y w s-34w idtewoa>owoass= i leg cirda<ń organenu = instytucji i id="meych podejm wanych celem zapobieżenia zaniżony="wpa>ywomddivbudżetu pvaLtwatz podatku od towarenu = ucługriliodatku akcyzowego” zaka>Linki=19215"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19126"http:/booke_ikuży em){c. iite-

< Do"meo o gd="mi id6:02 w dniu 16 W> ień 2017
u przecho="enia li em){c.urę: 65 lat< ryminkowskze wzglę=u li płeć. Mmi sv r Elżbieta Rafali> , ttóra pczygotowaa>< odpowiedź rzą=u li d=stttp:isarz ds. renuli> cirpłcirV){c Jourovej ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=19126"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19066"http:/booke_ik Grzegorz Schetyli już w grudniu 2015"geku zapowie="maa>, że meto"ą wal>n opozycji z demokratycmey="werdykt_tyLinki=19066"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=19012"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id5:46 w dniu 2 W> ień 2017
yszymy teuczei a, że Unia EuropejLia lkuje od n powrotu li tory „li idrzą=li> ci”. Poniewiż brukselicy eurokraciteak lili iddLinki=19012"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18908"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:33 w dniu 22 Snerpień 2017
usja dotycmąci repatid=cji wojennych od Nmemiec di in za trah:dwywoa>y wypa>< ypelnod-34wie, b:ddimaga Linki=18908"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18865"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:45 w dniu 5 Snerpień 2017
o znywa renuli 80 lat. Geneza tego ludobójstwa b:a>< następująca. Po zwarciu w 1921"geku Pokaju RyLinego li terei idZwidzku Sowiecinego znol id] iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=18865"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18778"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id4:50 w dniu 22 Lipiec 2017
osił n iyv czy (a.otne motywy. Pierwszy, lijcmęass=ej kp://j wany w aspekc idnaszego bezpieczeaLtwa, mi<ł ta nakv r geotelitycmey. Zo {"a> tetuie dzony aim. 5 Tnakve=u WaszyngtoaLinego ){"nowidcy funda://j zborowego bezpieczeaLtwa w rapech ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=18778"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18737"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:03 w dniu 16 Lipiec 2017
ukanany za to, że „umyśli id="bez uzasadnioenj pczycmyny” odmenuia> wykonLinki=18737"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18670"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id6:15 w dniu 9 Lipiec 2017
uta cze Rad a Maryjn Chryscusowej. I jak zwyklid– poho {"jąc w zn cir– niepczebnana rzeszalpielgczymenu z krajurilzaassnmay z ufnoass=ą oddaje iddLinki=18670"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18571"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id11:21 w dniu 24 Czerwiec 2017
Linch UE, i idsą w ){"n idskute"meme przeciwda<ć temudzaasożeniu oraz zaawananj wa Linki=18571"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18415"http:/booke_ikn nie może stecmą iite-

< Do"meo o gd="mi id10:25 w dniu 10 Czerwiec 2017
tili im dalszego zwidkszen a pvaLtwowego syscemudulg tilrd="minych. Jego celem ject z=chęta do prokreacji, bo – jak podkclaslia> tiemier Węgmer– „jlaslidsą ="meci, ject też pczyszłi> <&quot;. W rapech tngo pcli imu zapowie="maa> m.in. zwidkszen itrd="innnj ulgiliodatkowej,l... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=18415"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18383"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:21 w dniu 7 Czerwiec 2017
nie tylko k"ndydmbem ectaid=sh://ju fnancuLinego, asitrenulież b:a> mocno popmerany pczez eurokratenu = unijnndelity, co"o .sitn iddziwi, że ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=18383"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18366"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:54 w dniu 3 Czerwiec 2017
owo do uie nych z=częli od stuie dzei a, że „ożyuienie tectaw patidoty"meych idteczucma aswivdomoass= narodowej,lktóre obserwujemy w nem -- dzo pozytywny=”. W dalszej cmęass= dokuf="ju biskupiddokonLinki=18366"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18202"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:37 w dniu 14 Maj 2017
Linki=18202"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18200"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:28 w dniu 14 Maj 2017
usji dotycmącnj tos wan a kary asmierci, z u>< pczed>yvsa>owa, że powrót
Linki=18200"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=18105"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:43 w dniu 6 Maj 2017
nnj u>Linki=18105"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17914"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id2:17 w dniu 8 Kwiec iń 2017
ogosa> id ndalem ject fakv, że miLinki=17914"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17887"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:57 w dniu 1 Kwiec iń 2017
dLinki=17887"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17758"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:10 w dniu 18 Marzec 2017
ner waa>< oaswivdczei i (senacką iiv rpei cję)ddivHqv-y Gron>new="m-Waltz  w s-34w idbluźnierczego spektailu „Klątwr”dwy>Linki=17758"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17662"http:/booke_ikaj Demb">Lin"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id10:06 w dniu 4 Marzec 2017
oass=. Przekclasl"jąc chr lascij/aLiniddzie="mctwodnie"-- dzo wivdomo, li czym ma by <. Św. Jan Paweł II przestrzeg"a> t3zed f"a>szywymidte>usami: ttpatywizmem morelnym, konsumpcjonizmem,l... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17662"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17531"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id2:45 w dniu 18 Luty 2017
Linki=17531"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17476"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:51 w dniu 9 Luty 2017
< II. Zafascynowany akvywnoass=ą kardynaa>< na różnych polach dominikanin zapy{"a>: – Eminencjo, Liąd ks. kard. ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17476"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17457"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:49 w dniu 4 Luty 2017
t3zez dwa tygodnie przegląd mmi sv rLtwddokono. B:a>< to zno zrobioen i żeby pczed> przegląd da<ń mmi sv rLtwa s-34w idliwoass=. Nieżyjący już ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17457"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17352"http:/booke_ika o wa> iite-

< Do"meo o gd="mi id1:07 w dniu 21 Sty"meń 2017
odnym o>nem li wydarzen a wiSejm idi wijngo okohrefch zami cj wanid16 ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17352"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17241"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:28 w dniu 9 Sty"meń 2017
< ro"memc iwieluyważnych wydarzeń. Wv ym geku pczypada bowiem mię="y minymi: 600-lec i zakończei a ="meiącnj chr lascij/aLtwodw ilinejischizmy zacho=niejdi wyboru Oddo Coloey, ttóry pczyjąa> imię Marcink V li papieża; 500-lec i re typecj=; 300-lec i tewoa>Linki=17241"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17228"http:/booke_ik
a prawniczego lidal"chce ei>al wa TrybunałutKonstytucyjiego, cho Linki=17228"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17167"http:/booke_ik
< ro"memc iwieluyważnych wydarzeń: 600-lec a zakończei a ="meiącnj chr lascij/aLtwodw ilinejischizmy zacho=niejdi wyboru Oddo Coloey, ttóry pczyjąa> imię Marcink V li papieża; 500-lec a re typecj=; 300-lec a ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17167"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17078"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id11:57 w dniu 10 Gru="meń 2016
nn gru=nie. Ten s-3zed 46 lat – tragicmen wydarzen a li Wybizeżu – masakręując idoass= i przypominkjąc ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=17078"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=17034"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:58 w dniu 7 Gru="meń 2016
oaen a i celdn=pr/li>oaswivtowej ject jasey. Zo {"nie przywróLinki=17034"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16937"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:16 w dniu 26 Listoped 2016
<ła lawindo Ron mu zarzuty, że ject z= ){"ry, że ject n=espełniony= akvorem,lma n=eread=s=ycmey i zkodliwy ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16937"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16798"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id1:49 w dniu 12 Listoped 2016
a pogrąża id gek od tewoa>o w wyniku bezprecedensowo wygnanych pczez Linki=16798"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16672"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id2:36 w dniu 5 Listoped 2016
ek” 3 pva="mernika 2016, czyli"pcltecty kobiet li czarno ubnanych, wywoa> pczez lu="m przeciwnych ochronie życma lu="inego od tecmęcma divn"curalnnj asmierci. Jednn z femmi sv k, Hanna Bakuła wyrazia>< to jaseo gdylzdtegardą menuia>a podczasvtej manifectacji: „bę="me kupa kal k, bękartenu, dziecidhtwadami. Kupa ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16672"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16633"http:/booke_ikach"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id7:53 w dniu 29 Pqź="mernik 2016
pracy gdsiodarczij mię="y obu tronugm=i, inwectycja=i, wv ym ich ochronie, zamenuiei achdp id="meych oraz h"ndl wych aspektach wa>Linki=16633"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16510"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id4:11 w dniu 15 Pqź="mernik 2016
cziseych demokracji – svnieje trenjpo="maa> wa>y i -34w idliwy spory mię="y mistytucja=i pvaLtwowymid... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16510"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16414"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:16 w dniu 8 Pqź="mernik 2016
, że zetwszythk ch re typ po okrąga>y="itole, lijgdrzej )idLinki=16414"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16356"http:/booke_iknn losy"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id5:42 w dniu 1 Pqź="mernik 2016
< na wa>Lin syscem sowieck=ngo ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16356"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16233"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:57 w dniu 17 Wrzesmeń 2016
Linki=16233"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16206"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id6:25 w dniu 11 Wrzesmeń 2016
żeaLtwodmężczyzny i kpbiety, w ttórym poj/lika>y id< op itd< funkcjdu defmi vywn i od="meiia> ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16206"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=16134"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:13 w dniu 3 Wrzesmeń 2016
a znamienia in typecja o tym, że 226reurodeputowanych doyynącngo ze spekulacji finkns wych i"pclm wan a eak zwanigo „stełe"meaLtwa otwaimigo”dopaimigo na ideologii"... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=16134"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15960"http:/booke_ikPiovrowej"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id7:21 w dniu 20 Sierpmeń 2016
n, asitdi ilu="m wivry i teczukujących Pcawdy li cmły="aswiec i – prób wano wykorzysca Linki=15960"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15938"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:48 w dniu 7 Sierpmeń 2016
usmi Borar– Klm rowLinego, Klmendanta Ga>enulego Armii Krajowej, ttóry wydaa> gezk/z doyakcjit„Burzr”dczyli"operacji AK przeciw wojLiom niemieck=m w tońcowej ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15938"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15834"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:41 w dniu 23 Lipmec 2016
dwóm ga>enuly="ul="om Stepana Bandery i Rdmana Such_wycza. To znamienie, bo cin  – znacznie"-- dziej ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15834"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15791"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:27 w dniu 20 Lipmec 2016
ner wana szczególniitdi itych Polakenu, ttórych nie ta Linki=15791"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15720"http:/booke_ikn z Brexitu"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id5:38 w dniu 11 Lipmec 2016
Linki=15720"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15617"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:32 w dniu 25 Czerwmec 2016
a decyzja pełnomocnika rzą=u Beatyo doispraw renulego tnakv wan a. Min. Wojs=ech Kaczmarczyk – w przeciwieaLtw iddo swoich popczedniczek"w czasach koal=cj= POr– PSL – wycof"a> patronat rekamendację di itedrd"memka ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15617"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15459"http:/booke_ika ognana Ui a EuropejLia"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id7:46 w dniu 11 Czerwmec 2016
aman a i man pulacji może by Linki=15459"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15385"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:36 w dniu 3 Czerwmec 2016
eak zwaną „waiszawkd”dżyjącą zupełniid=nnymi prlblemam= i na znacznie"wyższym poziom idpe=ermelnym niż żyjąc< na ogóa> ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15385"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15336"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:09 w dniu 28 Mkj 2016
nngo poa>oaemctwn i ginekalogii"oraz pioniera obrony życma; mia>oasemka kultury i przyrodyiteli>nnj, wspan ałegodmężn i ojca czworgad)id<25 marca 1909 geku w rd="mi i zmemiaaLinej o tnadycjach ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15336"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15179"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:34 w dniu 14 Mkj 2016
)idowy Xdw iku, które na trwaa>idwa>ącz:a>y donek tecelLtwa dyplope=ycmengo kad=f"cu kardobqńLinego na>dwór ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=15179"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=15041"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:01 w dniu 4 Mkj 2016
a wpadła w s-iralę depopulacji, której lrstępLtwa bę=ą drape=ycmee. Wvnaj-liższych 30 latach ubę="me pczynajmniejd4,5 milidia Polakenu, a w i ittórych regidiach czy powiatach nn st> k )idgnie iż 30 prlc.i depopulacji bę=ą znaczące zwa>Linki=15041"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14984"http:/booke_ik< chr lascij/aLinej toasamoass="men> iite-

< Do"meo o gd="mi id5:48 w dniu 30 Kwiec iń 2016
n. I choć asrodowii>a lew="owo-liberalno-laick=n"oraz tzw. :/dia mamistreamowe prób waa>y „tczykryć”dte podniosa>iduro"mystess= rzeciorzędnymi biiżącymi wydarzen ami pelitycmeym= i pseudo-sensacja=i , to n idzmienia>o fakvu, że b:a>y one -- dzo ważne gdyż wipełni ukazaa>y bogactwodoraz sia>dLinki=14984"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14839"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id11:10 w dniu 15 Kwiec iń 2016
n. 14 kwietn a w Glieźi idbę="me m<Linki=14839"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14710"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:08 w dniu 4 Kwiec iń 2016
/la Kiszczakn i dotycmących ag//juralnnj przesza>oass= Lecha Waa>dsy w pmerwszej tea>ownn lat 70. ub.dw iku. Up id="meiei eitych akv bezpmekidi idwniosa>o ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=14710"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14651"http:/booke_ika ess=ennych mocarLtw"men> iite-

< Do"meo o gd="mi id12:40 w dniu 25 Marzec 2016
Linki=14651"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14529"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:11 w dniu 12 Marzec 2016
/la Kiszczakn i dotycmących ag//juralnnj przesza>oass= Lecha Waa>dsy w pmerwszej tea>ownn lat 70. ub.dw iku. Up id="meiei eitych akv bezpmekidi idwniosa>o ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=14529"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14455"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:31 w dniu 4 Mkrzec 2016
aman idwolnoass= ilpcaworzą=noass= rd="m smutną refleksję. Otenżdmamy do "myniei a z sytuacją przypominającą gwaa>town i tonący Ticanic. I zamiact podejm wa Linki=14455"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14370"http:/booke_ik Peli>a zajmujid216Linki=14370"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14264"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id5:39 w dniu 13 Luty<2016
za>oaony obywmbeli>n projekt n/wel=zacji u>adający z"niechan idfinkns wan a lekcjitrel=gii"w szkoa> wniosek o odrzuLinki=14264"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14195"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:47 w dniu 4 Luty<2016
dw traju. Jednoc lasnie lie spełnika>y misji :/dienu t id="meych, a przecież Telew=zja Peli>a czy Poli>nn Radio są utrzymywann m abona://ju pa>Linki=14195"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14143"http:/booke_ikonmętej kurtynieu-it> iite-

< Do"meo o gd="mi id3:29 w dniu 30 S=ycmeń 2016
n/wel=zacja {"a>a )idnnj. Czy a>usmeie? Bo to przecież ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=14143"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=14027"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:50 w dniu 16 S=ycmeń 2016
yca"w o-peli>nnj”. Co wid"ej, konvynuując niechlubna tradycjdoass=, ska>adaLinki=14027"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13958"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:15 w dniu 8 S=ycmeń 2016
a, które pelegaugoaseej ksidżkit„Aborcja i pelitykr”, nn totalitaryzm niszczy ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=13958"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13942"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:12 w dniu 2 S=ycmeń 2016
Linki=13942"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13732"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:52 w dniu 12 Gru="meń 2015
a )ido demokra=ycmee wybory… Jak zwykle pczy tego typuy ida i :/todyidaLinki=13732"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13638"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:18 w dniu 2 Gru="meń 2015
atwess= przemie zczan a sidLinki=13638"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13584"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:57 w dniu 28 Listepad 2015
Linch Unin EuropejLi=nj lasz konvynent ject coraz -- dziej z=gnożoey. „Moaea powie="meć, że :amy już wojndLinki=13584"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13481"http:/booke_ik 6 listepada w Zamku Knenle>Linm w Waiszaw i zo {"a>a otworzona – w rapech Galerii JednegodObrazu – wy tawk,o Georges’a De La Tour (1593d– 1652 „U lichwiarza”. Obraz znajdujący )id pcawdopodobeie ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=13481"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13426"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:26 w dniu 3 Listepad 2015
a dysponując ognomeym= za>oaa=i licuralnych surowcenu energetycmeych takich jak np. węg=el, ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=13426"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13417"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:28 w dniu 31y
i bę=ą od"muwka>y lrstępne pokalenia. Mamy już pczedsmak tego, co "meka kraje, które pesza>y drogą multitulturowess=. Weda>ugLinki=13417"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13282"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:05 w dniu 17y
own p id=kacje i ittórych :/dienu. Ich autorzy, i itie=y lrwet osoby"duchowen, lansują w i ch zwodnicmą w=zjd<„Koass=oa>adwolnoass=”, przeciw tawinlngo Koass=oa>own „tradycyjenmu”.<„Koass=óa> wolnoass=” j/li id<... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=13282"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13221"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:43 w dniu 12
Linki=13221"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13102"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:27 w dniu 3
cziseoass=, w emm gezmycme funda://jenu,Linki=13102"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=13043"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id9:18 w dniu 26 Wrzesmeń 2015
odeych dzieciach i – liestety!i– zwidkszającym )idugLinki=13043"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12846"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id12:12 w dniu 5 Wrzesmeń 2015
LGTB, w emm homoseksualistenu, b:a>a pczez lata symbolem gzą=enu PO w Waiszaw i i w nnjlpcezydencj= w Ra="me Unin EuropejLi=nj w stecób jawnie -3 wokacyjiy na adśw. Zbawicmei . Naginając ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=12846"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12690"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:36 w dniu 22 Sierpmeń 2015
Linki=12690"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12610"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:20 w dniu 8 Sierpmeń 2015
a Najwyższa Izba Konvroli.lInstytucja ta ject kierownla niitprzez osobdLinki=12610"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12515"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:18 w dniu 25 Lipmec 2015
Linki=12515"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12431"http:/booke_ikksidżyc w iite-

< Do"meo o gd="mi id1:34 w dniu 11 Lipmec 2015
y zniszczoen, zamien ano na pegazyny, sklepy, budynk= użyte"meoass= p id="menj, domy tultury, a w najlepsmmm ga"me la sasitkoncert/we. Dziś w Europie Zachodninj, w czasech pe=irializmu pnakvycmeegodi urzęd/wego ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=12431"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12318"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:03 w dniu 5 Lipmec 2015
y z .tłąiwyga"mstess=ą tronniczoasć najsilniejszych asrodkenu przeiazu w a, TVN, czy „Gazeta Wyborczr”, a także mnin :/dia tzw. głenulego nurtu,ow"a>y ukryć, że opowi-d<ły )id/lem ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=12318"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12259"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:54 w dniu 27 Czerwmec 2015
a lawmidtowalie spadający=i lotowalia=i Plat typy Obywmbeli>nnj i rozpaczliwy=i próba=i utrzyman a sidLinki=12259"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12086"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:19 w dniu 13 Czerwmec 2015
Linki=12086"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=12025"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:36 w dniu 3 Czerwmec 2015
Linki=12025"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11995"http:/booke_ik 1 czerwca przypada jubileuszd100-lecia urd="mi ks. Jana Twardowskiego (1915 – 2006), gorliwego kapa> niittylko aswivdtiem, asitrenulież uczistnikiem hmsterin n XX w iku. Jako syn waiszawskiego kalejarza przez .tłe życme b:a> związany ze stelicą n: pe=urd w Gimnazjum nm. ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=11995"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11786"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id7:39 w dniu 16 Maj 2015
unmęcmalcidży”. Pgekuricoczy uzlali, że pi f. BogdLinki=11786"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11701"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id10:20 w dniu 8 Maj 2015
o sid czy oopiec, tectępow= rd="mce odpowi-dci, gdy ukończy 18 lat… Ta niittyle asmie zna, asit trt zna hmsteria dobrze ilu trujidabsurdy wspóa>cziseoass= /parte la filozofin tectmodernistycmeej, ttóra ){"nown pożywkdLinki=11701"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11628"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:23 w dniu 2 Maj 2015
o szczeri i patrio=ycmee ddżen i do wydźwignmęcmalRzeczypos-olitej z upvdtu moralnngodi politycmengo, pczywrencen i jej suwerineoass= i i izawisa>oass=, ucmynien i pvaLtwem gzą=iym i ilnym. ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=11628"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11517"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id8:13 w dniu 18 Kwiecień 2015
nnjltultury zbudownlnjona chr lascijvaL>nnjltoasamoass=. Wpmerw prze tys wano r"cyf=kacjddLią nteologię gen . ObeceieLinki=11517"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11328"http:/booke_ik aswivt”u-it> iite-

< Do"meo o gd="mi id10:07 w dniu 3 Kwiecień 2015
osia>dgek 2015dgekiem Jana Pawa>< II. W specjadnnj uchwale, teca>ow i ia-isali: <<Niech povywem pczewodnim ... iajackowski.pl/?page_id=5734">Linki=11328"http:/booke_ikWIĘCEJ iiu"> n" cla

Linki=11315"http:/booke_ik iite-

< Do"meo o gd="mi id1:12 w dniu 31 Manzec 2015