Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Oświadczenie skierowane do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.11.2014

W związku z udzieleniem w niepełnym zakresie  odpowiedzi  na oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2014 r., zwracam się o uzupełnienie przekazanych danych o informacje dotyczące:

  • przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zajmujących w kierowanym przez Pana urzędzie stanowiska kierownicze, oraz pozostałych pracowników w roku 2007;
  • przeciętnego zatrudnienia osób zajmujących w kierowanym przez Pana urzędzie stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników w roku 2013.

Jan Maria Jackowski

Senator RP

Źródło: Oświadczenia