Opublikowano w kategorii: Aktualności

Senator Jackowski gościem uroczystego otwarcia hali sportowej w Przasnyszu

 

W piątek 11 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej przy szkole podstawowej nr w Przasnyszu.

W uroczystym otwarciu uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z burmistrzem miasta Waldemarem Trochimiukiem i starostą powiatu przasnyskiego Zenonem Szczepankowskim. Otwarciu towarzyszyli tez przedstawiciele samorządu z radną Sejmiku Mazowieckiego Wiesławą Krawczyk. Licznie też były reprezentowane instytucje na co dzień wspierające działalność szkoły, nie zabrakło też rodziców uczniów SP1.

Zgromadzonych powitał dyrektor szkoły Arkadiusz Siejka. Dyrektor podziękował władzom miasta za decyzję i finasowanie budowy hali sportowej.

Symboliczne otwarcie hali nastąpiło po przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości.

Następnie do zgromadzonych zwrócił się senator Jackowski, gratulując dyrekcji radzie pedagogicznej i licznie zgromadzonej młodzieży nowego sportowego obiektu. Senator podziękował władzom miasta za podjęcie inicjatywy budowy hali sportowej, która będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale też całej przasnyskiej młodzieży. Wyrazy podziękowania, senator złożył też na ręce radnej Sejmiku Mazowieckiego Wiesławy Krawczyk za znaczące wsparcie tej inwestycji prze samorząd województwa.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście obejrzeli dynamiczny występ artystyczny uczniów SP1.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wraz z dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły stanęli do pamiątkowej fotografii.