Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi:Infiltracja ideologii gender

Dzięki bardzo ważnemu listowi biskupów polskich opinia publiczna w Polsce została przestrzeżona przed ideologią genderową, która odcina psychiczny wymiar kobiecości i męskości od płci biologicznej, a w tym również od właściwości immanentnie związanych z wypełnianiem ról rodzicielskich – ojca i matki. Zwolennicy i zwolenniczki pozbawienia kobiet i mężczyzn tożsamości związanej z płcią uważają, że człowiek wyzwolony od ograniczeń wynikających z pełnienia męskich lub kobiecych ról społecznych stanie się zdolny do pełnej samorealizacji. I proponują utopijne – wbrew naturze i nauce – zniesienie zróżnicowania między mężczyzną i kobietą, tak aby płeć nie stanowiła już kategorii organizujących kulturę i psychikę.

     Skala nagonki na biskupów i Kościół po liście w sprawie ideologii gender najlepiej unaocznia, że hierarchowie jak najbardziej trafnie zdiagnozowali istotę i skalę zagrożenia. Infiltracja ideologii genderowej trwa w najlepsze. 4 lutego w Parlamencie Europejskim został przegłosowany tak zwany raport Lunacek (od nazwiska jego autorki Ulrike Lunacek, pochodzącej z Austrii eurodeputowanej z frakcji Zielonych), w którym obłudnie wykorzystywano politykę antydyskryminacyjną w celu uprzywilejowania osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w kwestii zawierania związków zrównanych z małżeństwem, homoadopcji, wykonywania zawodów pedagogicznych. Dokument jest obligatoryjny dla przyszłego stanowienia prawa w Unii Europejskiej gdyż został w nim stworzony ogólnoeuropejski mechanizmu weta dla lobby homoseksualnego.

    Rząd Donalda Tuska podpisał Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Dokument jest przykrywką do podważania naturalnej rodziny i promocji homoseksualizmu oraz radykalnego feminizmu. Konwencja nakłada na sygnatariuszy obowiązek walki z dorobkiem cywilizacyjnym, na którym zbudowana została Europa, traktowanym jako zagrożenie i źródło przemocy. Obecnie trwają prace nad ratyfikacja tego dokumentu. Polscy biskupi w komunikacie z 364 zebrania plenarnego KEP sprzeciwili się ratyfikacji i napisali m.in.: „Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo”.

    W Sejmie RP trwają prace nad ustawą o ustalaniu płaci. Ten projekt naruszający porządek konstytucyjny w Polsce nie został odrzucony, lecz skierowany do dalszych prac. Istota ustawy sprowadza się do tego, że każdy Polak po ukończeniu 16. roku życia sam mógł zdecydować, jakiej jest płci.

     Każda z wielkich cywilizacji w historii ludzkości jest oparta na rodzinie i szczególnych, komplementarnych relacjach między czynnikiem żeńskim a męskim. Z natury człowieka wynika bowiem, że do przekazania daru życia i organizowania przestrzeni społecznej potrzebni są mężczyzna i kobieta. Tymczasem lewicowe ideologie, zwłaszcza fundamentalistyczna odmiana gender, usiłuje zniszczyć jak rak fundament cywilizacji gdyż atakuje struktury społeczne u swej podstawy komplementarności między czynnikiem męskim a żeńskim. Dlatego obrona przed tą ideologią jest ratowaniem naszej cywilizacji przed zagrożeniem gorszym od marksizmu.

 

                                                      Jan Maria Jackowski

 Źródło: Niedziela Ogólnopolska 13/2014