Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Dobry Znak: Niezwykły Konsystorz

 

Tak się złożyło, że przebywałem wraz z rodziną z kilkudniową prywatną w Rzymie i mieliśmy okazję być z bardzo bliska świadkami doniosłego wydarzenia – kreowania przez Ojca św. Franciszka 18 nowych kardynałów w Bazylice św. Piotra. 

Ta uroczystość, która odbyła się w Święto Katedry św. Piotra, była częścią Konsystorza nadzwyczajnego, czyli zwołanego przez papieża zebrania Kolegium Kardynałów w celu rozpatrzenia ważnych spraw związanych z Kościołem. Tematem Konsystorza były sprawy związane z przygotowaniami do III Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który odbędzie się od 5 do 19 października 2014 r., a jego tematem będą „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. To w czasie tego Synodu Papież i biskupi podzielą się swymi doświadczeniami duszpasterskimi i będą omawiali sytuację rodziny w poszczególnych krajach. 
Ponadto na Konsystorzu, podczas którego głos zabrało 69 kardynałów, została poruszona przygotowywana reforma Kurii Rzymskiej. Wśród nowych purpuratów jest m.in. nowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej abp Pietro Parolin, prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerhard Ludwig Müller oraz prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa abp Beniamino Stella. Następnego dnia, podczas Mszy św. z nowymi kardynałami, Ojciec Święty Franciszek powiedział m.in.: Drodzy bracia kardynałowie, Pan Jezus i Matka Kościół wymagają od nas, byśmy świadczyli z większą gorliwością i zapałem postawy świętości. Właśnie na tym naddatku bezinteresownej ofiarności polega świętość kardynała. (…) Kardynał staje się członkiem Kościoła Rzymskiego, a nie jakiegoś dworu. Wszyscy unikajmy i pomagajmy sobie nawzajem unikać nawyków i zachowań dworskich: intryg, plotek, powiązań, protekcji, faworyzowania. Niech nasz język będzie językiem Ewangelii: „Tak, tak, nie, nie”. Nasze postawy niech będą postawami Błogosławieństw, a nasza droga – drogą do świętości. Niezwykłym i bezprecedensowym wydarzeniem w historii Kościoła był udział w uroczystości kreowania nowych kardynałów emerytowanego papieża Benedykta XVI, który przybył ze względu na fakt, że biret kardynalski otrzymał jego uczeń i współpracownik Gerhard Ludwig Müller. Benedykt XVI został powitany owacyjnymi oklaskami, a jego przybycie uznano, jak najbardziej słusznie, za sensację pierwszego konsystorza Franciszka. Obecność papieża emeryta od razu rozbudziła nadzieje na to, że weźmie on również udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia.

                                                                Jan Maria Jackowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Jan Maria Jackowski

Źródło: Dobry Znak 5/2014