Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Senator Jackowski wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga od roku 1999. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. W XV, jubileuszowej edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Kapituła obradująca pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Rottermunda, postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą.