Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Dobry Znak: Pokonanie przeciwnika bez walki

U progu Nowego Roku warto choć przez chwilę zastanowić się, w jakim kierunku zmierza nasz kraj. Rozważając bowiem polskie niedole, niewykorzystane szanse, błędy, szkodliwe działania, zaniedbania czy zaniechania wypada pomyśleć nad jednym z czynników „niemocy”. 

Szczególnie w czasach kryzysu, gdy niestabilność sytuacji zwiększa poziom zamętu. A wiadomo, że w mętnej wodzie najlepiej się łowi ryby. Warto się zatem przyjrzeć technice działania określanej mianem wojny psychologicznej szczególnie w obszarze medialno- -informacyjnym. 
Pomocne może być odwołanie się do słynnej książki Vladimira Volkoffa, oficera francuskiego wywiadu, profesora Uniwersytetu w Liege, wybitnego specjalisty od dezinformacji i propagandy. W książce „Montaż” z 1982 r. przedstawił on mechanizmy funkcjonowania agentury wpływu i niemal podręcznikowe zasady walki informacyjnej i psychologicznej. 
Volkoff odniósł swoją powieść do gier kombinacyjnych i operacji sowieckiego wywiadu oraz sowieckiej agentury wpływu na terenie Francji, ale jego powieść jest uniwersalna, ponieważ ukazuje anatomię wojny informacyjnej. Według Volkoffa podstawą działań sowieckich służb specjalnych były wskazania chińskiego generała w Królestwie Wu i klasyka strategii Sun Zi żyjącego w latach 544-496 przed Chrystusem. Ten autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej pisał, że wojna to sztuka wprowadzania w błąd, a osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. 
Sun Zi wykłada w 13 punktach istotę wrogich działań. Warto je przytoczyć, bo mimo, iż od ich sformułowania upłynęło 25 wieków porażają swą aktualnością: 

1. Poddawaj w wątpliwość dobro; 
2. Kompromituj przywódców; 
3. Wstrząśnij ich wiarą, niech gardzą; 
4. Posługuj się ludźmi złymi; 
5. Dezorganizuj działalność władz; 
6. Siej niezgodę między obywatelami; 
7. Podżegaj młodych przeciw starym; 
8. Drwij z tradycji; 
9. Zakłócaj aprowizację; 
10. Rozpowszechniaj zmysłową muzykę; 
11. Sprzyjaj rozwiązłości; 
12. Nie żałuj pieniędzy; 
13. Zbieraj informacje. 

Jeżeli będziemy analizowali to, co dzieje się w Polsce możemy odnieść nieodparte wrażenie, że natrafiamy na ślady działań opisanych przez starożytnego chińskiego stratega i myśliciela. Otwartym pozostaje jednak pytanie, na ile jest to wynikiem „przypadku” i naszej bylejakości, a na ile efektem świadomych i przemyślanych działań.Jan Maria Jackowski

Źródło:Dobry Znak 21/2014