Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Nasz Dziennik – Orzeł i reszka: Tylko pod krzyżem

Za kilka dni będziemy przeżywali kolejne święta Bożego Narodzenia. Z tej szczególnej okazji składam wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego. Niech bezgraniczna miłość płynąca z Betlejemskiego Żłóbka gości każdego dnia w naszych sercach oraz rodzinach – również w nadchodzącym roku 2014!

Podczas tegorocznego Adwentu nastąpiło ważne wydarzenie. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił apelację grupy posłów znanych z działań antykatolickich w sprawie usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu.

W ten sposób wyższa instancja utrzymała w mocy zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego, w którym uznano, że obecność w Sejmie krzyża nie narusza niczyich dóbr osobistych.

W ustnym uzasadnieniu sądu apelacyjnego sędzia Edyta Jefimko stwierdziła: „Eksponowanie krzyża mieści się w zakresie prawa do publicznego demonstrowania wyznania religijnego. (…) Krzyż jest symbolem religijnym, ale nie można pomijać jego znaczenia jako symbolu kultury i tożsamości narodowej”.

Sąd potwierdził zatem to, co jest oczywiste dla milionów Polaków, a nie jest oczywiste dla tych, którzy na sianiu zamętu i walce z chrześcijaństwem chcą zbić kapitał polityczny. Krzyż jest nie tylko świętym znakiem męki i śmierci Chrystusa dla chrześcijan, ale również ogólnoludzkim symbolem godności człowieka i powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, takich jak dążenie do prawdy, sprawiedliwości i wolności. Krzyż nie jest skierowany przeciwko komukolwiek i nie może być tak traktowany, ponieważ jest znakiem solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. I z tych powodów temu szczególnemu znakowi należy się szacunek i uznanie.

W polskiej tradycji krzyż ma znaczenie wyjątkowe, co dobrze oddaje dwuwiersz przypisywany Adamowi Mickiewiczowi: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem/ Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. W I Rzeczypospolitej, przed rozbiorami, zarówno w izbie poselskiej, jak i w izbie senackiej krzyż stał na stole obok wyłożonej Ewangelii.

Obecnie w polskim parlamencie są dwa krzyże. Pierwszy został zawieszony w sali obrad plenarnych Senatu RP 20 października 1992 r. w czasie II kadencji. Zgodnie z polską tradycją parlamentarną zawisł obok godła państwowego – Orła Białego. Przywrócenie Senatowi krzyża pozostaje zasługą senatora Henryka Czarnockiego, rolnika spod Siedlec, członka ówczesnego Klubu Parlamentarnego Porozumienie Ludowe. Natomiast krzyż w sali plenarnej Sejmu RP został zawieszony dopiero w nocy z 19 na 20 października 1997 roku.

Głęboka jest symbolika tego szczególnego krzyża. Został on wykonany z drzewa hebanowego pochodzącego z ołtarza w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Na drzewcu jest umieszczona figurka Jezusa Chrystusa pochodząca z XIX wieku. 19 października 1997 r. krzyż przywieziono do sanktuarium św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu na uroczystości XIII rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny leżał na grobie ks. Jerzego, a po jej zakończeniu Marianna Popiełuszko przekazała go licznie zebranym – w przeddzień inauguracji III kadencji Sejmu RP – parlamentarzystom Akcji Wyborczej Solidarność, którzy udali się na posiedzenie Klubu Parlamentarnego AWS do Sejmu.

Po zakończeniu posiedzenia, a była to już późna godzina, krzyż w sali posiedzeń plenarnych Sejmu RP zamontowali posłowie Tomasz Wójcik i Piotr Krutul, pierwszy pochodzący z demokratycznych wyborów wójt gminy Suchowola, z której pochodził bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Źródło: Nasz Dziennik Sobota, 21 grudnia 2013r.