Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Dobry Znak: Powstrzymanie bezprawia

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany w ustawie z 1 lipca o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 tys. opiekunom osób niepełnosprawnych, są niekonstytucyjne. 

Dotychczas każdy z opiekunów ON, który podjął się opieki i spełniał szereg wymogów ustawowych (w tym zakaz podejmowania pracy zarobkowej) mógł liczyć na świadczenie pielęgnacyjne, wypłacane w bardzo niskiej kwocie, bo zaledwie 520 zł miesięcznie, oraz na opłacenie składek emerytalno- zdrowotnych od tej kwoty świadczenia. Była to skromna pomoc państwa, ale istotna dla bardzo ograniczonego budżetu domowego. Stanowiła choć częściową rekompensatę utraconych dochodów przez opiekuna, który podejmując się opieki, musiał pozbawić się źródła utrzymania. Zasadnicza większość opiekunów uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego „na stałe”, co było zgodne z treścią ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Jednak rządzący przeforsowali w parlamencie zmianę ustawy i wprowadzili nowe regulacje. Tym samym gabinet Donalda Tuska, większość parlamentarna z PO i PSL oraz prezydent doprowadzili do sytuacji pozostawienia najsłabszych na pastwę losu, ponieważ opiekunowie ON z braku środków do życia i ubezpieczenia nie będą w stanie opiekować się swymi bliskimi niepełnosprawnymi wymagającymi stałej 24-godzinnej pielęgnacji. Pozostawiono te rodziny, tak ciężko doświadczone, bez wsparcia. Zostały zmuszone do szukania źródła zarobku oraz oddawania ON do Domów Opieki Społecznej, w których po pierwsze, nie ma miejsc, a po drugie koszt jednego pensjonariusza wynosi ponad 3000 zł miesięcznie. 
Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości od początku sprzeciwiali się tym zmianom. Głosowaliśmy w Sejmie i Senacie przeciwko tej skandalicznej nowelizacji. Ponadto został złożony do laski marszałkowskiej projekt ustawy usuwającej wskazane wady ustawy. Wystąpiliśmy również do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie zgodności tej ustawy z zasadami demokratycznego państwa prawa oraz zasadą równości wobec prawa, ponieważ nastąpiło ewidentne naruszenie konstytucyjnej zasady praw nabytych. Uzasadniając wyrok, sędzia Leon Kieres powiedział, że Sejm powinien teraz „bez zbędnej zwłoki” znowelizować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, bo wraz z upływem czasu niezgodność obecnych rozwiązań z konstytucją będzie się pogłębiała.

                                                                                                   Jan Maria Jackowski

Źródło: Dobry Znak 23/2013