Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Ankieta Papieża Franciszka

      Bł. Jan Paweł II jest autorem i inicjatorem wielu dokumentów Stolicy Apostolskiej dotyczących rodziny zarówno w aspekcie antropologicznym, religijnym czy społecznym. Właśnie minęło 30 lat od ogłoszenia Karty Praw Rodziny, opracowanej jako owoc Synodu Biskupów, który dotyczył rodziny i odbywał się w Rzymie w 1980 roku. Prawo rodzinne legło u podstaw prawa państwowego; więc zarówno zasada suwerenności instytucji rodziny w relacjach człowieka do rodziny i rodziny do społeczeństwa, pozwala mówić o prawach rodziny, które są bliskie w stosunku do praw człowieka. I wszystkie, ze swej natury, bądź są realizowane w rodzinie, bądź mają z nią bezpośredni związek i są niezmienne, gdyż mają podstawę w naturze ludzkiej. Dlatego regulacje i relacje wewnątrz państwa winny uwzględniać rodzinę w całości jako związek mężczyzny i kobiety, w którym przychodzą na świat dzieci, bez których nie ma przyszłości.

    Papież Franciszek kontynuuje dzieło swoich wielkich poprzedników. W obliczu zagrożeń stojących przed współczesną rodziną ogłosił III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów, które się odbędzie się w dniach 5 – 19 października 2014 r. w Rzymie, a jego temat został sformułowany następująco: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. W czasie tego Synodu  Papież i biskupi podzielą się swymi doświadczeniami duszpasterskimi i sytuacją rodziny w poszczególnych krajach. Z okazji przygotowań do tego Synodu został rozesłany do biskupów specjalny dokument z ankietą zawierająca 38 pytań, które maja być pomocne w pracach synodalnych. W 2015 roku na następnym Zgromadzeniu będą przyjęte konkretne wnioski i propozycje dla duszpasterstwa rodzin. Należy się także spodziewać, że powstaną kolejne ważne dokumenty Kościoła katolickiego.

    Wyzwania są ogromne. Z jednej strony, działa potężne homolobby oraz pojawiają się nowe koncepcje podważające naturalną rodzinę opartą na związku mężczyzny i kobiety. Z drugiej, społeczeństwa budzą się przeciwko absurdom współczesności i publicznie bronią naturalnej rodziny, bo ludzie dostrzegają, że homoekstremizm, gender, aborcja, dyktatura relatywizmu i inne czynniki niszczą fundamenty społeczeństwa. Przecież w uchwalonej 10 grudnia 1948 roku Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka, a więc w najważniejszym międzynarodowym dokumencie społecznym i politycznym XX wieku, przyjętym jako podstawa działania ONZ, w art. XVI ust. 3 czytamy: „Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”. Myśl ta została powtórzona w Europejskiej Karcie Społecznej (art. 16), a także w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 23), Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art 10) oraz w wielu konstytucjach i ustawodawstwach krajowych.

     Sytuacja wymaga zdecydowanych i przemyślanych działań. Potrzebny jest mocny głos Kościoła i przebudzenie „śpiącego olbrzyma”, czyli laikatu, który w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym broniłby podstawowych wartości. Bł. Jan Paweł II, zwany papieżem rodzin, jak najbardziej słusznie podkreślał, że przyszłość świata idzie przez rodzinę.

 

                                                             Jan Maria Jackowski

 

 

 Źródło:Niedziela Ogólnopolska 48/2013