Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Nasz Dziennik – Orzeł i reszka: Rząd marnuje unijne środki

Ekipa Donalda Tuska chwali się, że dobrze wykorzystuje unijne środki. Czy jednak tak jest w rzeczywistości i czy obóz władzy pozostający w oparach korupcji jest w stanie merytorycznie wydawać pieniądze, które zwyczajnie są „zjadane” przez korupcję?

Jeżeli bowiem utrzyma się obecne powolne tempo wydawania środków europejskich (średnia z pierwszych ośmiu miesięcy 2013 roku – 3 miliardy złotych miesięcznie), to nie zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy przyznanych nam na lata 2007-2013. W związku tym Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych. A jak to wygląda w poszczególnych obszarach?

Kolej. Z 20 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój kolei do końca listopada 2013 r. wydanych zostało około 4 miliardów złotych, czyli 20 proc. dostępnych środków. Do tej pory rozliczono jedynie 60 proc. środków na kolej, co oznacza, że niemal pewna jest utrata 8 miliardów złotych.

Internet szerokopasmowy. Rząd zapowiadał budowę 17 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Do sierpnia 2013 r. zbudowano niecałe 1300 kilometrów. Oznacza to, że zrealizowano mniej niż 10 proc. założonego projektu, na który dla Polski UE przeznaczyła łącznie ponad miliard euro.

Drogi. W 2008 r. rząd Tuska zapowiedział, że do Euro 2012 w Polsce wybudowane zostanie 3200 kilometrów nowych autostrad oraz dróg ekspresowych. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego od 2007 roku do dziś wybudowano 1326 kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych, co przy tak ogromnych środkach, jakimi dysponowała Platforma Obywatelska, jest słabym wynikiem. Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie z 2013 roku wykazał, że koszt budowy dróg w Polsce jest znacznie wyższy niż w Niemczech, Hiszpanii czy Danii, pomimo znacznie tańszej siły roboczej w naszym kraju.

Jednocześnie firmy budowlane i wykonawcy zamiast się bogacić – upadają. Do dzisiaj rząd Donalda Tuska nawet nie wie, ilu podwykonawców przy kontraktach na budowę polskich dróg i modernizację kolei ogłosiło upadłość, zbankrutowało lub stoi dzisiaj na krawędzi bankructwa. Tylko na jednym kontrakcie po upadłym przedsiębiorstwie Alpine Bau na odcinku budowanej drogi S5 Kaczkowo – Korzeńsko bankructwem zagrożonych jest 150 jego podwykonawców. Podobna sytuacja występuje na Warmii, gdzie upadłość grozi kilkudziesięciu przedsiębiorcom.

Innowacyjność. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Polska w latach 2007-2013 otrzymała 8,66 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na badania, rozwój i nowoczesne technologie. Pomimo tego w 2013 roku wciąż jest na 4. miejscu od końca w UE, jeżeli chodzi o innowacyjność. W tym względzie nic się nie zmieniło od roku 2007.

Kapitał Ludzki. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Polska w latach 2007-2013 otrzymała 9,7 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Społecznego między innymi na szkolenia dla pracowników i bezrobotnych. Pomimo tego w 2012 roku odsetek osób podnoszących swoje kwalifikacje wyniósł 4,5 proc., a więc spadł o 0,6 proc. w porównaniu z rokiem 2007, zaś Polska jest dopiero na 21. pozycji w całej UE.

Żałosne było wystąpienie Donalda Tuska na konwencji PO. Machał stertą papieru, zamiast przedstawić konkrety i ustosunkować się do katastrofalnej sytuacji Polski, do jakiej doprowadziła jego ekipa. Wszystko wskazuje na to, że pod jego rządami Polska będzie więcej dopłacała do UE, niż od niej otrzymywała i przekształci się w półkolonię. I o to chodziło tym eurokratom, którzy klepią Tuska po ramieniu, bo zmierza w pożądanym przez nich kierunku.

Źródło: Nasz Dziennik Sobota, 30 lstopada 2013 r.