Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

„Rostowski będzie nas szantażował niewypłaceniem emerytur”. Grzegorz Bierecki po burzliwej senackiej debacie nt. zniesienia progów ostrożnościowych

Senator Jackowski złożył poprawkę do tej ustawy, która ma na celu zmianę tytułu na „o zadłużaniu przyszłych pokoleń Polaków”. Czy to tylko złośliwość?

Nie tylko, to naprawdę ma głęboki sens. Przekaz, który chce osiągnąć senator Jackowski ma wskazywać na koszta międzygeneracyjne. Amerykanie od niedawna liczą „międzygeneracyjny koszt zadłużenia”. No, bo jeśli rząd pożycza na 30 lat, to znaczy, że trzeba zaplanować, ile tego długo, czyli odroczonego podatku będzie do spłaty dla tych przyszłych pokoleń. A jak liczne będą te pokolenia, to widać w tabeli demograficznej. ZUS informuje, że w 2060 roku będzie nas o około 8 milionów mniej. To znaczy, że będzie mniejsza grupa podatników i oni ten dług odziedziczą i będą go spłacali. Koszt tego długu przeniesionego na kolejne pokolenia będzie oznaczał przecież katastrofę dla państwa. Konieczność ogłoszenia upadłości.

To jest chyba najważniejsze w tej inicjatywie senatora Jackowskiego, zwrócenie uwagi na konieczność takiego liczenia. To powinniśmy przewidywać, jeśli mówimy o tym, że Polska ma trwać wiecznie.

 Źródło: wPolityce.pl