Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Dobry Znak: Nieznany bohater Powstania Styczniowego

W roku jubileuszu 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego wspominamy w całym kraju jego bohaterów. Są jednak tacy, o których nic nie wiemy, choć na to zasłużyli. Któż słyszał o Żuromińskim Leonidasie, bohaterze starcia pod Rozwozinem na Mazowszu?

Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych, napisał: „Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni”. Pomimo klęski militarnej, zryw powstańczy umocnił polską świadomość narodową i dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
Jednym z żołnierzy Powstania był Samuel Posner, który zginął bohatersko w bitwie pod Rozwozinem 3 lipca 1863 r. i został pochowany na żydowskim cmentarzu w Żurominie. Samuel urodził się ok. 1835 jako syn Dawida i Salomei Posnerów, właścicieli dóbr Kuchary- Idzikowice k. Sochocina w pow. płońskim i wnuk Salomona Markusa Posnera (1770 – 1848), kupca, filantropa i rabina przybyłego do Polski z Finlandii, działacza na rzecz asymilacji Żydów i jednego z prekursorów rolniczego osadnictwa żydowskiego na wsi polskiej. Samuel od połowy lat pięćdziesiątych XIX wieku studiował malarstwo w Niemczech, a następnie we Włoszech. Tam zetknął się z ruchem wolnościowym i walczył pod dowództwem Garibaldiego. Gdy wybuchło Powstanie, wstąpił w szeregi powstańcze do oddziału dowodzonego przez Stanisława Zgliszczyńskiego ps. Kaszuba.
3 lipca 1863 roku ten liczący ok. 130 słabo uzbrojonych powstańców oddział został zaatakowany pod Rozwozinem k. Żuromina przez blisko 300-osobowy oddział esauła Dukmasowa. Powstańcy próbowali się wyrwać z zamykającego się okrążenia. Sytuacja była bardzo trudna. „Posner – pisał historyk – z garstką podobnych sobie bohaterów stanął jak mur przed Moskwą i piersiami swymi zasłaniał odwrót oddziału. Kula ugodziła go w oko i na miejscu trupem położyła; prawie wszyscy waleczni jego towarzysze podobnemu ulegli losowi, ale za to cały oddział ocalał”. Bohaterski czyn Posnera odbił się szerokim echem na całym północnym Mazowszu, a badacz powstania na Mazowszu prof. Ryszard Juszkiewicz nazwał go Żuromińskim Leonidasem.

Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski, na trwałe wpisane w naszą tożsamość narodową. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziło do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku.