Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Nasz Dziennik – Orzeł i reszka:Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy

Pamiętna IV Pielgrzymka do Ojczyzny Jana Pawła II w czerwcu 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ponieważ były to pierwsze odwiedziny Ojczyzny przez Ojca Świętego po przemianach 1989 roku, pielgrzymka stała się czasem wielkiej, ogólnonarodowej modlitwy o dobre wykorzystanie odzyskiwanej wolności.

Papież swoje pamiętne nauczanie oparł na Dekalogu, wskazując drogę dla Polski, będącej od zawsze w Europie i opartej na fundamencie chrześcijaństwa.

Trudno nie zauważyć, że hasło „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” to jednocześnie program realizowany przez Radio Maryja, które zaczęło nadawać swoje audycje 7 grudnia 1991 roku, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Radio Maryja stanowi przykład, jak na falach eteru z wykorzystaniem najnowszej technologii i techniki oraz przy ogromnej sprawności realizacyjnej trwa nieustanna modlitwa i odbywa się wielka praca formacyjna.

Nawiązuje się komunikacja między Polakami w Ojczyźnie, a także poza jej granicami. Bo przecież to Radio, które jednoczy i umacnia, jest też Radiem globalnym, bo i Ewangelia jest globalna, i może być poprzez satelitę oraz internet odbierane na całym świecie.

Fenomen Radia Maryja polega również na tym, że przez swoją autentyczność i służbę Prawdzie potrafi nie tylko łączyć ludzi oraz ich formować, ale także mobilizować do wielkich przedsięwzięć.

Radio Maryja odgrywa bowiem olbrzymią rolę w aktywizacji laikatu, który podejmuje wyzwania czasów, w których żyjemy, próbując realizować wskazanie św. Jakuba Apostoła: „Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2, 17).

Dlatego na antenie pojawiają się wypowiedzi dotyczące palących problemów naszego życia zbiorowego w perspektywie nauki społecznej Kościoła. W ten sposób słuchacze uczą się dostrzegać i definiować problemy, odnosić je do szerszego kontekstu.

Dostrzegają wzajemne powiązania mechanizmów społecznych i gospodarczych, potrafią podjąć konkretne działania. Jednak ten najwyraźniej bardzo niewygodny dla różnych środowisk aspekt działalności Radia wzbudza największą agresję i sprzeciw „życzliwych”, którzy dążą do jego zniszczenia.

Jak co roku – w drugą niedzielę lipca – Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje na Jasną Górę. Już po raz 21. kilkusettysięczna rzesza rozmodlonych pielgrzymów z kraju i zagranicy, pozostając w znamiennej jedności, z ufnością oddaje się w macierzyńską niewolę Najświętszej Maryi Panny.

Dziękując za kolejny rok wielkiego toruńskiego dzieła ewangelizacyjnego, wyprasza za Jej pośrednictwem obfite łaski dla Kościoła, Radia Maryja, Ojczyzny i w intencjach osobistych. W łączności duchowej z tym niezliczonym ludem Bożym na wałach jasnogórskich pozostają miliony słuchaczy Radia Maryja i odbiorców Telewizji Trwam w Polsce i na całym świecie.

Choć czasy niełatwe, ducha nie gaśmy – mamy za co Panu Bogu dziękować. W ubiegłym roku szczególną intencją pielgrzymki była modlitwa o zaprzestanie w naszej Ojczyźnie dyskryminacji katolickiego medium, jakim jest Telewizja Trwam, i o zaprzestanie ograniczania praw ludzi wierzących. W tym roku – dziękując za uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – modlimy się, by zapowiedź przydzielenia miejsca na multipleksie została zrealizowana i za kilka miesięcy Telewizja Trwam mogła być odbierana w każdym polskim domu.

Dzięki bezprecedensowym protestom na nienotowaną jak dotąd skalę otwiera się taka perspektywa. By jednak tak było, musimy nieustannie czuwać oraz być solidarni w obronie wolności słowa i pluralizmu.

Źrodło: Nasz Dziennik Sobota, 13 lipca 2013