Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie ochrony prawnej dalszego działania Okien Życia zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 16.05.2013

Dostrzegając znaczenie i rolę, jaką spełniają „Okna Życia” coraz więcej samorządów, wśród nich są już sejmiki wojewódzkie,  podejmuje uchwały mające na celu zaapelowanie do władz centralnych naszego kraju o zabezpieczenie istnienia „Okien Życia”. Z informacji od samorządów , które podjęły takie uchwały, wynika że dotychczasowa rola „Okien” spełnia swoje zadanie, ratując ludzkie życie-największe dobro człowieka.

Dzieci – noworodki trafiające do „Okien Życia” często trafiają do rodzin adopcyjnych i  mają szansę  na szczęśliwe dzieciństwo.  Dlatego też samorządy propagują powstawanie nowych „Okien Życia”. W związku z tym  zwracam się z uprzejmą prośbą o informację jakie zostaną przygotowane zapisy prawne zabezpieczające normatywnie działanie tych ze wszech miar pożądanych miejsc, w których dziecko pozostawione, będzie uratowane.

 

 

                                                                                                              Jan Maria Jackowski

                                                                                                              Senator RP

Źrodło:Oświadczenia