Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w w sprawie przekazania Fundacji im. Raczyńskich kompleksu nieruchomości zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 16.05.2013

W Polsce są fundacje, które za cel stawiają sobie ochronę i udostępnianie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów zgromadzonych przez znane rody zajmujące się działalnością społeczną i będące zarazem mecenasami sztuki.  Taką fundacją bez wątpienia jest Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum  Narodowym w Poznaniu. Fundacja im. Raczyńskich została założona w 1990 roku przez ostatniego potomka rodu Raczyńskich z Rogalina, Edwarda B. Raczyńskiego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie. Fundator zapisał fundacji wspaniałe zbiory dzieł sztuki, ale też majątek ziemski Rogalin, będący w posiadaniu jego rodziny od 1766 roku.. Jednak wola fundatora dysponowania zapisanym majątkiem prze fundację nie może być wypełniona, ponieważ nieruchomości rolne zwane „Majątkiem Rogalin” znajdują się w zasobach i dyspozycji Skarbu Państwa. Z informacji, jakie przekazał zarząd fundacji, włączenie majątku ziemskiego do zasobów fundacji pozwoli na realizację koncepcji konserwatorskiej, która zakłada restaurację otoczenia pałacu i parku przy zachowaniu rolniczego sposobu gospodarowania. Teren majątku charakteryzuje się pięknym krajobrazem i jak zapewniają zarządcy, mając możliwość zawiadywania tym terenem,  Fundacja przyczyni się do dalszego udostępnienia turystycznego i edukacyjnego tych okolic. Nie bez znaczenia jest możliwość obniżenia kosztów realizowanych przez fundację przedsięwzięć, czemu miałoby służyć objęcie zarządem w/w majątku. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy Agencja Nieruchomości Rolnych rozważa przekazanie Fundacji im. Raczyńskich poprzez darowiznę kompleksu nieruchomości rolnych zwanych „Majątkiem Rogalin” w celu zrealizowania woli Fundatora Edwarda b. Raczyńskiego.

 

 

 

 

                                                                                                   Jan Maria Jackowski

                                                                                                    Senator RP

Źrodło: Oświadczenia