Opublikowano w kategorii: Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami Ziemi Mławskiej

 

8 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Mławie, mieszkańcy miasta i powiatu mieli okazję spotkania się z posłem na Sejm RP Janusze Śniadkiem i senatorem RP Janem Marią Jackowskim. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” Andrzej Kropiwnicki. Spotkanie  zorganizował powiatowy komitet Prawo i Sprawiedliwość w Mławie i senator Jackowski . Na wstępie senator przywitał licznie przybyłych  mieszkańców.

Pierwszym mówcą był były przewodniczący NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek, który w swoim wystąpieniu przybliżył zagrożenia wynikające z forsowanych przez koalicję rządzącą zmian w Kodeksie Pracy i przyzwolenia na wprowadzania szerokim strumieniem tzw. umów śmieciowych. W swojej wypowiedzi poseł wskazał na reperkusje wprowadzenia powszechnie krytykowanej ustawy o wydłużeniu czasu przejścia na emeryturę.

Zebrani wysłuchali też wystąpienia senatora Jana Marii Jackowskiego. Senator odniósł się do wchodzącej w życie w lipcu br. ustawy o zachowaniu porządku i czystości w gminach, która wzbudza coraz więcej emocji. Co potwierdziła żywa reakcja słuchaczy, popierająca obawy wyrażone w wypowiedzi senatora. Innym tematem poruszonym przez senatora Jackowskiego była zła kondycja finansowa w ważnym sektorze gospodarki narodowej, jakim jest szeroko rozumiany system ochrony zdrowia. Mieszkańcy mieli też okazję poznać krytyczną ocenę polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd. Jak zaznaczył senator na wielu polach tej polityki w zasadzie nie ma, co bardzo źle wróży na przyszłość.

W dalszej części spotkania mieszkańcy wśród których był obecny burmistrz Miasta Mławy Sławomir Kowalewski i senator I i II kadencji prof. Ryszard Juszkiewicz,  zadawali pytania. Znakomita większość pytań odnosiła się do spraw poruszanych w wystąpieniach parlamentarzystów. Najbardziej nurtujące zgromadzoną publiczność pytania dotyczyły przedsięwzięć mających na celu zahamowanie lawinowo rosnącego bezrobocia. Padały też pytania o możliwość wprowadzenia zapisów ustawowych regulujących możliwość rozprzestrzeniania zapachów odorowych  emitowanych przez fermy drobiarskie i trzody chlewnej. Parlamentarzyści odpowiadając na serię pytań zwrócili uwagę słuchaczy na wymogi demokracji, argumentując, że zmiany w ustawodawstwie i realizacji programu Prawo i Sprawiedliwość, a także postulatów NSZZ „Solidarność” mogą być zrealizowane  tylko w wyniku  wygrania wyborów.