Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie do Marszałka Senatu w sprawie 4 uchwał przygotowanych przez senatorów Prawo i Sprawiedliwość zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 4.04.2013

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

 

 

Podczas 29 posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca b.r. zostały odrzucone 4 uchwały przygotowane przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości: w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth; stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej; w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci; w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej.

Wszystkie zostały przetrzymane przez 4 – 5 miesięcy w „zamrażarce”, a następnie pod pretekstem „przeterminowania” odrzucone. Zwracamy się z pytaniem do Pana Marszałka, dlaczego tak długo trwały prace nad przedmiotowymi uchwałami od momentu złożenia ich do laski marszałkowskiej? Formalistyczne podejście sprawiło, że został przekreślony wymiar spraw i osób, których uchwały dotyczyły. 

Znamienne, że Senat z mocy tradycji opiekujący się Polonią i mający dbać o polską tożsamość i dziedzictwo kulturowe nie dopuściła do podjęcia uchwał dotyczących źródeł tożsamości Polski. Przecież parafia św. Krzyża w Maspeth jest przykładem wspólnoty jednoczącej Polaków na obczyźnie, zapewniającej im zachowanie tożsamości narodowej
i ułatwiającej dostosowanie się do nowego środowiska. Zachowując polski charakter, przyjmuje gościnnie także wiernych pochodzących z innych grup etnicznych. W drugiej uchwale, powołując się na Konstytucję RP, przypomnieliśmy, że ludzie wierzący – zarówno świeccy jak i duchowni – mają pełne i oczywiste prawo do prezentowania swego stanowiska w debacie publicznej – na równi z przedstawicielami innych wyznań i religii, a także
z osobami niewierzącymi, co niekiedy bywa kwestionowane. I stąd wynika potrzebna przypomnienia oczywistych praw obywatelskich. 

Odrzucenie uchwał podkreślających rolę św. Jadwigi czy ks. Piotra Skargi w historii Polski budzi sprzeciw. Nawet w czasach komunistycznych nazywano ulice polskich miast imieniem tych osób bezspornie zaliczanych do grona najwybitniejszych postaci naszych dziejów i kultury. Św. Jadwiga to jedyna kobieta, która była królem Polski i osoba, która powinna być nie tylko patronką Polski, ale także patronką Europy zbudowanej na fundamencie chrześcijańskim: przyczyniła się do chrztu Litwy, była, współtwórczynią wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej, wieloreligijnej Rzeczypospolitej oraz założycielką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ks. Piotr Skarga to wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pisarz, który wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlitwą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wciąż aktualne są słowa jego „Modlitwy za Ojczyznę”.

My niżej podpisani senatorowie zwracamy się do Pana marszałka o powołanie grupy inicjatywnej, która przygotowałaby ponownie projekty przedmiotowych uchwał i podjęcie działań mających na celu naprawienie błędu jaki został uczyniony. 

                                                                       W imieniu grupy senatorów oświadczenie wygłosił senator RP Jan Maria Jackowski

Źródło:Oświadczenia