Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie negatywnej kampanii informującej o zafałszowaniu wyrobów z mięsa zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 4.04.2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się zaniepokojeni przedstawiciele zrzeszeń producentów mięsa drobiowego, wieprzowego i produktów wytwarzanych z tych mięs. Jak informują moi rozmówcy, ostatnie doniesienia o zafałszowaniu mięs i składowaniu w jednej z ubojni mięsa nie nadającego się do spożycia, bardzo negatywnie odbijają się na dobrym wizerunku polskiej żywności. Producenci mięsa i wyrobów z niego wytwarzanych od kilku lat budują i wdrażają System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, mający na celu zagwarantowanie wytwarzania żywności o wysokiej, normowanej i powtarzalnej jakości. Cała procedura certyfikacji QAFP jest prowadzona pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji. Jednak wobec nasilającej się negatywnej kampanii wymierzonej w producentów mięsa z Polski, podejmowane starania o promowanie i wspieranie polskich produktów jest niezwykle utrudnione. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy oprócz zleconych kontroli weterynaryjnych w ubojniach na terenie kraju , ministerstwo przewiduje inne działania pozwalające określić skalę i źródła produkcji zafałszowanego i nie nadającego się do spożycia mięsa i produktów z niego wytwarzanych. Proszę też o informację, czy rozważane jest zwrócenie się do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju o monitorowanie negatywnej kampanii informującej o zafałszowaniu żywności, która nasila się nie tylko w skali Polski ale i Europy.

 

                                                                                                                                             Jan Maria Jackowski

                                                                                                                                             Senator RP

Źródło: Oświadczenia