Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie odstąpienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od realizacji połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 4.04.2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się zbulwersowani mieszkańcy Mazowsza. Ich wzburzenie budzi informacja o odstąpieniu od realizacji połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin. Dotychczasowy inwestor, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego chce przekazać  realizację inwestycji PKP PLK S.A. Decyzja ta, czego nie ukrywają  przedstawiciele PKP PLK S.A. bardzo oddali w czasie realizację tego tak bardzo potrzebnego dla mieszkańców Mazowsza połączenia. Perspektywa roku 2020, jako daty możliwego zakończenia budowy w/w połączenia jest nie do przyjęcia przez ogromna część mieszkańców. Kompleks terminalu w Modlinie miał w założeniu stanowić  odciążenie ruchu pasażerskiego dla lotniska im. Chopina w Warszawie. Jednak teraz wobec przedłużającego się remontu pasa startowego w Modlinie i oddalającej się budowie bocznicy kolejowej do tego lotniska, przyjęte założenie może okazać się nierealne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy ministerstwo rozważa podjęcie kroków umożliwiających przyśpieszenie budowy połączenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie. Proszę też o informację, czy 100 mln złotych przeznaczonych pierwotnie przez Unię Europejską na tę inwestycję znajdzie się też w budżecie budowy prowadzonej przez PKP PLK S.A.

 

                                                                                                                                      Senator RP

                                                                                                                                    Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia