Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania studiów w programie Student II zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 13.12.2012

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się studiujące osoby niepełnosprawne, z  trudnościami, jakie napotykają przy korzystaniu z dofinansowania studiów w programie Student II, prowadzonym przez PFRON. Sprawa dotyczy, według zainteresowanych, zbyt rygorystycznych wymogów przy podpisaniu umowy dofinansowania. Chodzi o  termin do podpisania umowy, o którym niepełnosprawny jest powiadamiany w weekend, a podpisanie ma nastąpić w poniedziałek w oddziale PFRON właściwym dla uczelni w której studiuje dana osoba. Pragnę nadmienić, że studiujące osoby niepełnosprawne w znakomitej większości kontynuują naukę studiów drogą internetową. Stąd wyprawa w ostatniej chwili do siedziby PFRON oddalonego znacznie od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, stwarza nie tylko problem zorganizowania w krótkim czasie transportu, ale też powoduje  niebagatelne obciążenie budżetu osób utrzymujących się z niewysokich rent. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy możliwe jest, aby wyznaczyć rezerwowe terminy podpisywania umów na dofinansowanie studiów  w programie Student II, a także czy istnieje możliwość aby umowy te mogły być przesyłane do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w pobliżu miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie, w celu ich podpisania?

                                                                                               Jan Maria Jackowski

                                                                                                Senator RP   

Źródło:Oświadczenia