Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie sytuacji etatowej w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 13.12.2012

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się szefowie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z trudnościami, jakie napotykają przy realizacji swoich statutowych obowiązków.

Kontrola i nadzór nad całym procesem budowlanym, jak też kontrola stanu technicznego budynków  już użytkowanych, jest ograniczana i rozciągnięta w czasie  z powodu braku etatów dla nowych inspektorów nadzoru budowlanego. Budzi to obawy o bezpieczeństwo osób w nich przebywających, tym bardziej,  że dotyczy to obiektów o powierzchni powyżej 2000m2, w  większości są to magazyny, hurtownie, hale produkcyjne, ale też szpitale i bloki mieszkalne. Dotychczasowa dotacja centralna nie pozwala na zwiększenia obsady PINB, co może skutkować nie wykryciem na czas wad konstrukcyjnych i zapobieżeniu ewentualnej katastrofie budowlanej.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, jak Rząd zamierza rozwiązać ten problem.

 

                                                                                    Jan Maria Jackowski

                                                                                                 Senator RP   

Źródło:Oświadczenia