Opublikowano w kategorii: Aktualności

Spotkanie w Grudusku

Grudusk był kolejną miejscowością, w której19 listopada z mieszkańcami spotkał się senator RP Jan Maria Jackowski. Spotkanie z udziałem senatora i Piotra Kurowskiego- Przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed budową Elektrowni Wiatrowych zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Grudusk. W spotkaniu oprócz kilkudziesięciu mieszkańców wziął udział wójt gminy Jacek Oglęcki i radny gminy Mirosław Humięcki. Na początku zebrania senator Jackowski zapoznał zgromadzonych z bieżącymi inicjatywami ustawodawczymi nad którymi pracuje Senat RP. Odniósł się też do negocjacji, jakie prowadzi Rząd Polski w sprawie perspektywy finansowej w ramach Unii Europejskiej. Wskazał też na zróżnicowanie dopłat do rolnictwa w krajach unii  i zagrożenia stąd wynikające dla polskiego rolnika. Głównym tematem spotkania był problem lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobliżu siedlisk ludzkich. Mieszkańcy wyrażali swoje niezadowolenie z powodu  bardzo nieprecyzyjnych zapisów w prawie, pozwalających na dużą dowolność w lokalizacji elektrowni wiatrowych. Senator odnosząc się do tych uwag przedstawił zebranym projekt ustawy autorstwa Prawo i Sprawiedliwość,  regulującej budowę i lokalizację elektrowni  wiatrowych. W czasie ożywionej dyskusji Piotr Kurowski zapoznał zebranych z możliwościami prawnymi przeciwstawiania się niekorzystnym lokalizacjom elektrowni wiatrowych w pobliżu siedzib ludzkich.