Opublikowano w kategorii: Aktualności

94 Rocznica Odzyskania Niepodległości – Obchody w Płońsku i Ciechanowie

W dniu 11.11.2012 odbyły się uroczystości w 94 Rocznicę  Odzyskania Niepodległości .

Uroczysta oprawę miały obchody w Płońsku, gdzie uroczystość była połączona z zakończeniem projektu „ Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego” .

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w uroczystościach byli obecni: senator RP Jan Maria Jackowski wraz z posłem na Sejm RP Piotrem Zgorzelskim i marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Po zakończonej Mszy Św. uczestnicy przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Płońska przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie po złożeniu kwiatów w wystąpieniu okolicznościowym senator Jackowski przypomniał rolę jaką odegrali w tworzeniu zrębów niepodległości Roman Dmowski i Marszałek Józef Piłsudski .Po zakończeniu uroczystości rocznicowych burmistrz miasta Andrzej Pietrasik i starosta płoński Jan Mączewski z parlamentarzystami i marszałkiem  województwa dokonali przecięcia wstęgi otwierającej nowo wyremontowany odcinek ulicy Płockiej. Poświęcenia inwestycji dokonał Ks. Kan. Edmund Makowski. Nie mniej uroczyście przebiegły obchody w Ciechanowie, gdzie w uroczystości wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski w towarzystwie władz miasta i powiatu. Wśród składających kwiaty pod pomnikiem Marszałka nie zabrakło przedstawicieli organizacji kombatanckich i patriotycznych. Hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, złożyły delegacje  ugrupowań politycznych. Miłą oprawę uroczystości stanowiła prezentacja musztry w wykonaniu harcerzy i Stowarzyszenia „Strzelec”. Musztrze towarzyszył występ Orkiestry Dętej OSP z Ciechanowa. 

                       

                       

                       

senator RP Jan Maria Jackowski w Płońsku

                       

                   

                       

i w Ciechanowie

Źródło:ciechtivi.pl