Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie szkolnych lekcji religii zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 9.11.2012

Do mojego biura senatorskiego napływają sygnały, że umieszczenie lekcji religii jedynie w szkolnym, a nie w ramowym planie nauczania zmienia jej status i może skutkować np. próbami wprowadzenia odpłatności za nauczanie religii. Dochodzą do mnie informacje, że niektórzy dyrektorzy placówek przedszkolnych zwracają się do rodziców, aby ci znaleźli źródło finansowania katechetów, jeśli chcą by nauczana była religia w placówce. Dotychczasowe wyjaśnienia ze strony MEN w tej sprawie nie są wiążące dla samorządów, ponieważ w odróżnieniu od rozporządzenia nie są one aktami prawnymi. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy rozważana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie miejsca lekcji religii w ramowym planie nauczania.

 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

Źródło:Oświadczenia