Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie opłat za wywóz śmieci zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 9.11.2012

Do mojego biura senatorskiego zwracają się samorządowcy z problemem, który stanowi system ustalania opłat za wywóz śmieci w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Ich niepokój budzi przetargowy system wyboru przedsiębiorstwa gospodarującego odpadami. Przedstawiciele samorządów – powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – twierdzą, że jeśli gmina posiada własne spółki, które mogą zajmować się odbiorem i zagospodarowywanie śmieci, nie powinna być zobligowana ustawowo do przeprowadzenia przetargu. Konsekwencją wprowadzenia ustawy wg ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej będzie obciążenie budżetów rodzinnych ok. 15 zł miesięcznie na osobę, a więc się powiększy. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację , czy jest możliwa nowelizacja ustawy, tak aby wyjść naprzeciw postulatom dużej liczby samorządów, które do tej pory obsługiwały wywóz i gospodarkę śmieciami własnym przedsiębiorstwami, bez potrzeby podwyżki cen za wywóz.

 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

 

Źródło:Oświadczenia