Opublikowano w kategorii: Aktualności

Srebrna Rocznica powstania parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie

Niedziela 4.11.0212 była ważnym dniem dla mieszkańców z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie. W tym dniu miała miejsce podniosła uroczystość 25-lecia erygowania parafii. Mszę Sw. Dziękczynną celebrował Ks. Biskup Piotr Libera, wraz z koncelebransami , Ks. Prał. dr Kazimierzem Ziółkowskim Proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski  w Mławie i Ks. Kan. mgr Henrykiem Lewandowskim. Wśród gości przybyłych na uroczystość obecni byli: senator RP Jan Maria Jackowski, poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz. Władze samorządowe były reprezentowane przez  Marszałka Województwa mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Mławskiego Włodzimierza Wojnarowskiego i Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego. Nie zabrakło też przedstawicieli służb mundurowych w osobach  Powiatowych Komendantów Straży Pożarnej i Policji. Oprócz licznie zgromadzonych parafian obecni byli też przedstawiciele  NSZZ „Solidarność” oddział w Mławie z Przewodniczącym Mirosławem Zbrzeznym i przedstawiciele partii politycznych. Podczas trwania nabożeństwa Ks. Biskup Piotr Libera wręczył pamiątkowe medale księżom, którzy wcześniej pełnili posługę kapłańską w parafii. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpił symboliczne posadzenie dębu na 25 rocznicę powstania parafii. Posadzenia dokonali: Ks. Biskup Piotr Libera wraz z parlamentarzystami

                   

                   

i gospodarzem parafii Ks. Prał. dr Kazimierzem Ziółkowskim.