Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Nasz Dziennik – Orzeł i Reszka: Rodzina Radia Maryja zawsze wierna

8 lipca, na zakończenie kilkusettysięcznej XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę o. dr Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, przypomniał to, co mówił od początku istnienia tego wielkiego dzieła ewangelizacyjnego – że powstało ono za sprawą Pana Boga. Dziękował za słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do pielgrzymów zgromadzonych u tronu Pani Jasnogórskiej dzięki transmisji satelitarnej. Powiedział: „Ojciec Święty nam taką niespodziankę zrobił, że mnie zamurowało. (…) Tak jak jeździliśmy za czasów Ojca Świętego Jana Pawła II, jedziemy do Rzymu, do stóp apostolskich, do Ojca Świętego Benedykta XVI. Mimo że jest prześladowany i niszczony, trwa. Po pierwsze, idziemy powiedzieć, że modlimy się za niego i jesteśmy przy nim. Druga intencja – idziemy podziękować za niesamowity list, który nam przesłał na 20. rocznicę powstania Radia Maryja. Po trzecie, idziemy prosić Ojca Świętego Jana Pawła II o błogosławieństwo dla nas”.

 

Tak jak zostało zapowiedziane, tak się dzieje. 7 listopada Rodzina Radia Maryja, która od początku swego istnienia jest wierna Bogu i Kościołowi, spotka się z Piotrem Naszych Czasów i będzie się modliła przy grobie bł. Jana Pawła II. Ta pielgrzymka nie przypadkiem zbiega się z Rokiem Wiary ogłoszonym przez Benedykta XVI. Ojciec Święty – nawiązując do 50.rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego i 20.rocznicy opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego – postanowił go ustanowić, by w dzisiejszych trudnych czasach umocnić lud Boży i na nowo odkryć, że „wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny” (List apostolski „Porta Fidei”, 3). Na początek października zostało zwołane Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, a jego tematem jest „Nowa ewangelizacja mająca na celu przekazywanie wiary chrześcijańskiej”. Obecny czas jest zatem dla katolików okresem szczególnej refleksji, aby „ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokiej przemiany, jaką ludzkość przeżywa obecnie” (PF, 8), i pomóc w odkrywaniu na nowo wiary. Dlatego między innymi w nocie Kongregacji Nauki Wiary zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary znajduje się zachęta, aby w tym szczególnym czasie łaski pielgrzymować do Stolicy Piotrowej, by tam w jedności z Papieżem złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

Rodzina Radia Maryja w latach 90. ubiegłego wieku już kilkakrotnie pielgrzymowała do Ojca Świętego. Po raz pierwszy 23 marca 1994 roku. Wówczas Jan Paweł II wypowiedział słowa, które nic nie straciły ze swej profetycznej aktualności: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami, ale winniście nade wszystko być jego świadkami. Tylko słowo, za którym kryje się świadectwo życia, słowo wyrosłe na glebie wiary, na glebie nadziei i miłości, będzie miało moc przekonującą i kształtującą człowieka. Będzie mogło stać się narzędziem nowej ewangelizacji”.

 

I za tę konsekwentną wierność i świadectwo Radio Maryja oraz dzieła przy nim wyrosłe są nie zawsze rozumiane przez „ten świat”, który nie pojmuje, że bycie ewangeliczną solą oznacza, iż nie można utracić swego smaku.

 

Źródło: Nasz Dziennik Sobota-Niedziela, 3-4 listopada 2012, Nr 257 (4492)