Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie reakcji prokuratury na oświadczenie senatorski zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 18.10.2012

Oświadczenie złożone przez senatorówAndrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia,Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,Jana Marię Jackowskiego i Marka Martynowskiegona 19. posiedzeniu Senatuw dniu 18 października 2012 r.Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, do ministra sprawiedliwości JarosławaGowina oraz do prokuratora generalnego Andrzeja SeremetaSzanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!14 maja 2012 r. złożyliśmy oświadczenie skierowane do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,zawierające sugestię zbadania sprawy zaprezentowanej w mediach – przez dziennik „Rzeczpospolita” itelewizję Polsat. Chodziło o aresztowanie osoby niepełnosprawnej, która ze względu na stan zdrowia nie jestzdolna do przebywania w zakładzie karnym.Nasze oświadczenie w formie pisemnej zostało przekazane przez Marszałka Senatu Panu Ministrowi i PanuProkuratorowi. Z jego treści wynikało jasno, że wiedzę o tym bulwersującym zdarzeniu uzyskaliśmy wyłączniez mediów. Z tego względu z zaskoczeniem przyjmujemy fakt, iż 8 października 2012 r. do KancelariiSenatu wpłynął list od prokuratora rejonowego z jednostki w Warszawie Śródmieściu, wysłany w związku zpostępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. W liście tymprokurator skierował do urzędu prośbę o to, by w wyznaczonych przez niego terminach spowodować stawiennictwow prokuraturze wszystkich tych senatorów, którzy podpisali oświadczenie z 24 maja br.Pan prokurator prowadzący postępowanie w ten sposób dodaje sobie prawdopodobnie zbędnej pracy, bowiemkażdy z nas wie o tej sprawie mniej więcej tyle samo – wszyscy wiemy tylko to, czego dowiedzieliśmysię ze źródeł wskazanych przez nas w oświadczeniu dostępnym panu prokuratorowi. Zaskakuje nas oraz niepokoiforma, w jakiej pan prokurator rejonowy próbuje zapewnić nasze stawiennictwo na przesłuchaniach.Senatorowie nie są pracownikami Kancelarii Senatu, nie przebywają więc na stałe w Warszawie. Kancelariadoręcza co prawda korespondencję senatorom, korzystając z tzw. skrytek senatorskich, lecz nie powinna byćpośrednikiem w przekazywaniu parlamentarzystom informacji od prokuratury. Dodatkowo informujemy, żetaka forma wzywania bądź zawiadamiania w celu złożenia zeznań lub wyjaśnień, nawet w charakterzeświadka, nie jest przewidziana w przepisach kodeksu postępowania karnego. Z niepokojem przyjmujemyfakt, iż urzędnik kancelarii próbował podjąć się takiego pośrednictwa.W związku z faktem, że wezwanie zostało zaadresowane do kilku senatorów z Klubu ParlamentarnegoPrawa i Sprawiedliwości, istnieje obawa, iż nie ma ono charakteru stricte procesowego – jego celem możebyć zniechęcenie parlamentarzystów tego klubu do składania oświadczeń w sprawach obnażających słabościwymiaru sprawiedliwości.Pozostawiamy adresatom tego oświadczenia wybór właściwego sposobu reakcji na omówione wyżej zdarzenia.Grzegorz WojciechowskiWojciech SkurkiewiczMarek MartynowskiAndrzej PająkJan Maria JackowskiKrzysztof Słoń

Źródło:Oświadczenia