Opublikowano w kategorii: Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Goście!

Całym sercem popieram projekt tej uchwały. Uważam, że generałowi Stanisławowi Maczkowi należy się ten hołd , zwłaszcza ze względu na ten tragiczny rys, pozbawienie go obywatelstwa polskiego i smutny los na uchodźstwie, gdzie nie był, że tak powiem, ulubieńcem zarówno władz brytyjskich, jak również ówczesnych struktur państwa polskiego, które robiły wszystko, żeby pomniejszyć pamięć o nim w ojczyźnie.

Chciałbym tylko zwrócić uwagę Wysokiej Izby na przedostatni akapit wzmiankowanego projektu uchwały. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany, bo… Jest tutaj takie sformułowanie: „Senat wzywa środowiska kombatanckie, wojskowe i społeczne do podjęcia w miesiącu październiku stosownych działań w celu uczczenia pamięci Generała Stanisława Maczka”. Troszkę zabrakło mi tutaj tego, o czym mówił pan minister. Nie jest tajemnicą, że ileś szkół w Polsce nosi imię Stanisława Maczka. My jako Wysoka Izba w zasadzie nie apelujemy tutaj do młodzieży czy do władz oświatowych, do struktur szkolnych… Wiadomo, dla naszego pokolenia generał Maczek jest postacią oczywistą i znaną, ale jeśli chodzi o młode pokolenie, to różnie to bywa. Czy należy to zdanie rozumieć w ten sposób, że pojęcie „środowiska społeczne” obejmuje również szkoły? Żeby była jasność – ja absolutnie nie chcę zgłaszać poprawki. Chwila jest uroczysta i nie ma sensu dłubać w tekście, który został już opracowany i który jest bardzo dobry. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, powiedzieć z tej trybuny, że my jako Wysoka Izba zwracamy się również, przynajmniej werbalnie, do środowisk oświatowych – do wychowawców, do młodzieży, do dyrekcji szkół i do tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wychowanie i uczenie młodego pokolenia. Chodzi o to, żeby również oni ten nasz apel, który jest zawarty w tej uchwale, twórczo podjęli. Dziękuję bardzo.

Źródło: 18. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, I dzień