Opublikowano w kategorii: Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie

W minioną sobotę (29 września br.) w siedzibie PWSZ w Mławie, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego.

Na zaproszenie rektora PWSZ doc. dr Leszka Zygnera przybyli licznie zaproszeni goście. Wśród zaproszonych obecni byli prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, senator RP Jan Maria Jackowski i poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz. Nie zabrakło też przedstawicieli samorządu z Prezydentem Miasta Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim i Burmistrzem Miasta Mławy Krzysztofem Kowalewskim. Obecny był  Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit. Wśród dostojnych gości obecni byli księża z parafii mławskich z ks. dziekanem dr Kazimierzem Ziółkowskim. W tym ważnym dniu dla uczelni głos zabrał rektor doc. dr Leszek Zygner, który w swoim wystąpieniu nakreślił plany rozwoju uczelni. Następnie do zgromadzonych zwrócił się senator Jackowski. W swoim wystąpieniu pogratulował dotychczasowych osiągnięć byłemu rektorowi i życzył nowym władzom  jak najlepszego rozwoju uczelni. Podkreślił też potrzebę kontynuowania tradycji owocnej współpracy z samorządami Mławy i Ciechanowa. Jak dodał, bardzo ważna dla regionu jest ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami w celu przygotowania kadr pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Bardzo miłym akcentem inauguracji był wykład zaproszonego gościa , prof. Krzysztofa Zanussiego. Znany reżyser w swoim wykładzie zawarł opis trudności, jakie napotykali twórcy filmów w czasach PRL-u, chcący przedstawić widzom wbrew obowiązującej cenzurze prawdę o otaczającej rzeczywistości.