Opublikowano w kategorii: Aktualności

Senator RP Jan Maria Jackowski na sesji Rady Miasta Ciechanowa

W dniu 27.09.2012 odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta Ciechanowa, w której na zaproszenie Przewodniczącego Rady uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski . W trakcie sesji  senator w swoim wystąpieniu  poinformował radnych o inicjatywie obywatelskiej mającej na celu zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Niestety jak podkreślił zmiany negatywnie zaopiniowali posłowie Komisji samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych .Tego samego dnia w Ciechanowie  odbyła się konferencja Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego  Sejmiku Mazowieckiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: senator RP Jackowski, Starosta Mławski WłodzimierzWojnarowski, Wicestarosta Płoński Andrzej Stolpa, Wicestarosta Ciechanowski Andrzej Pawłowski. Władze Samorządowe Ciechanowa reprezentował Prezydent Miasta Waldemar Wardziński. Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Stefan Kotlewski, po czym nastąpiła prezentacja propozycji inwestycji priorytetowych dla subregionu ciechanowskiego do roku 2030. W trakcie dyskusji , w której wziął udział senator,  odniósł się do projektów rewitalizacji zabytków na Północnym Mazowszu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę kompleksowego spojrzenia na problem niszczenia zabytków, niezależnie od tego czy są pod kuratelą państwa, czy stanowią własność prywatną. Jak podkreślił senator bez względu na formę własności  wszystkie zabytki muszą podlegać ochronie,  jako dziedzictwo narodowe. Odniósł się też do projektu budowy linii kolejowej Modlin – Płock, zaznaczając  strategiczne znaczenie tej inwestycji dla rozwoju powiatu płońskiego. Ważnym punktem w wystąpieniu było zwrócenie uwagi zgromadzonych na problem jakim będzie poprowadzenie trasy S-7 nowym szlakiem pozostawiającym z boku takie miasta jak Mława, co po części może utrudnić jej rozwój.