Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie wiaduktu drogowego w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 26.07.2012

Do mojego biura zwracają się mieszkańcy Ciechanowa,  zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce przy modernizacji trasy kolejowej Warszawa – Gdynia w obrębie miasta. Zgodnie z założeniami projektu w ciągu ulicy Mleczarskiej ma powstać wiadukt drogowy nad torami magistrali. Niestety, od dłuższego czasu tj. ok. 2 miesięcy roboty przy budowie wiaduktu zostały wstrzymane. Główny wykonawca Mostostal Białystok nie wykonuje żadnych prac na tym odcinku. Wiadukt jest inwestycją PKP PLK wspartą środkami unijnymi. Jego realizacja jest wyznaczona na określony termin (I kwartał 2013roku), zachodzi obawa że nie będzie dotrzymany. Ta przeprawa drogowa stanowić ma też integralną całość z budowaną aktualnie pętlą miejską miasta Ciechanowa.

 Jan Maria Jackowski
Senator RP

 

Żródło: Oświadczenia i odpowiedzi