Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dotarła do mnie informacja, że wdrażana jest komercjalizacja Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Szpital ostatnio otrzymał akredytację udzieloną przez Ministra Zdrowia. Aktualnie ważny certyfikat akredytacyjny posiada 111 szpitali spośród 700. Placówka mimo podjęcia przez dyrekcję i załogę wysiłku aby poprawić wynik finansowy generuje straty, które powodują zadłużenie.  Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej samorząd województwa musi je pokryć lub zdecydować o komercjalizacji . W procesie przewidywanej restrukturyzacji Urząd Marszałkowski na pewno będzie występował o fundusze do Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym zwracam się z pytaniem czy środki które otrzyma samorząd na restrukturyzację, będzie zobligowany przekazać bezpośrednio szpitalowi w Ciechanowie, pomimo zobowiązań finansowych szpitala wobec samorządu wojewódzkiego?

Jest to bardzo ważne, ponieważ brak tych środków podnosi ryzyko kłopotów finansowych, które i tak mogą być duże z powodu obecnego zadłużenia.

 

                                                                         Jan Maria Jackowski

                                                                               Senator RP

 

Żródło: Oświadczenia i odpowiedzi