Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie sytuacji żołnierzy powracających z misji zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie w kwestii opieki nad żołnierzami powracających z misji wojskowych. 

 

  1. Ilu żołnierzy uczestniczyło w misjach w Iraku i Afganistanie od momentu zaangażowania Polski w działania wojenne. Proszę o podanie osobno danych dla Iraku i Afganistanu oraz innych misjach i działaniach prowadzonych poza granicami Polski przez naszych żołnierzy.
  2. Na jaką pomoc mogą liczyć powracający z misji żołnierze. Zwłaszcza Ci u których stwierdzono zespół stresu pourazowego lub zaburzenia lękowe, depresję.
  3. Czy MON lub Sztab Generalny prowadzi dane o licznie żołnierzy polskich którzy w skutek uczestnictwa w misjach doznali uszczerbku na zdrowiu lub zostaną w skutek odniesionych ran kalekami. Jeśli tak to proszę o podanie tych danych liczbowych.
  4. Czy MON lub Sztab Generalny dysponuje danymi o liczbie samobójstw wśród żołnierzy którzy powrócili z misji wojskowych. Jeśli tak to proszę o podanie tych danych statystycznych.
  5. Jak wygląda zabezpieczenie medyczne żołnierzy którzy powrócili z misji na terenie kraju. Proszę o podanie liczby dostanych placówek medycznych wraz z wykazem liczby leczonych żołnierzy.
  6. Jak wygląda zabezpieczenie materialne żołnierzy którzy powrócili z misji. Na jaką formę wsparcia materialnego mogą liczyć i w jakiej wysokości. Proszę o podani informacji o ilości liczbie żołnierzy którzy pobierają lub ubiegali się o wsparcie materialne po powrocie z misji.

Czy MON lub Sztab Generalny w swych strukturach jest w stanie zapewnić zatrudnienie żołnierzom pozostającym bez możliwości zarobkowania w innych dziedzinach. Proszę o podanie informacji o liczbie tak zatrudnionych żołnierzy.

Jan Maria Jackowski
Senator RP

 

Żródło: Oświadczenia i odpowiedzi