Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie domów dziecka zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Z uwagi na doniesienia dot. publicznych domów dziecka, warunków w nich panujących oraz sygnałów o łamaniu praw dziecka proszę o przesłanie informacji o liczbie działających domów dziecka w kraju z podaniem podmiotów prowadzących, liczbie dzieci w nich przebywających oraz kosztach funkcjonowania tych placówek z podziałem na województwa w ujęciu na jedno dziecko. Ile w ostatnich 6 latach utworzono placówek o innych formach opieki nad dziećmi w kraju. Jakie są koszta utrzymania dziecka w placówce państwowej a jakie w rodzinnych domach i placówkach interwencji kryzysowej. Proszę o przesłanie wyników kontroli jaką przeprowadził Rzecznik Praw Dziecka i NIK w tych placówkach oraz o podanie jakie działania podejmuje rząd celem zmiany państwowych domów dziecka w rodzinne ośrodki opieki i jakie przeznacza na ten cel środki.

Jan Maria Jackowski
Senator RP

 

Żródło: Oświadczenia i odpowiedzi