Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Nasz Dziennik – Orzeł i reszka: Z Krzyżem czy bez Krzyża!

Tradycyjnie – jak co roku – w drugą niedzielę lipca, już po raz dwudziesty, słuchacze Radia Maryja pielgrzymują na Jasną Górę do tronu Matki Chrystusowej. W tym roku intencje pielgrzymki są szczególne. Modlimy się o zaprzestanie w naszej Ojczyźnie dyskryminacji katolickiego medium, jakim jest Telewizja Trwam, o zaprzestanie ograniczania praw ludzi wierzących.

Sprawa ma wymiar złożony, bo przecież obóz rządzący Polską prowadzi działania zmierzające do wyrugowania religii w szkole, do ograniczenia liczby kapelanów w Wojsku Polskim, do ingerowania przez państwo w finanse Kościoła.

Podczas ostatniego, 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu pasterze Kościoła w Polsce wyrazili głębokie zaniepokojenie działaniami władzy wymierzonymi w społeczność ludzi wierzących. W komunikacie odniesiono się do sprawy religii w szkole, podkreślając, że „Konferencja Episkopatu Polski ponownie upomina się o konieczność szybkiej nowelizacji rozporządzenia”, a w sprawie mediów napisano między innymi, iż biskupi „upominają się o traktowanie mediów katolickich na równi z innymi w procesie koncesyjnym i o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie”.

Z powodu jawnych, przeprowadzanych przez obóz rządzący Polską działań antykatolickich jesteśmy uczestnikami i świadkami budzenia się Polski i protestu na skalę nienotowaną w najnowszej historii. Protestują różne środowiska katolickie i społeczne, ludzie wierzący i niewierzący, w tym Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Marsze i demonstracje w obronie wolności mediów odbyły się w ponad 100 polskich miastach, złożono ponad 2 miliony 200 tysięcy indywidualnych podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dla porównania, w nagłaśnianym w światowych mediach skandalu związanym z ACTA w całej Europie zebrano jedynie 2 miliony protestów), powstał apel ponad 30 redaktorów naczelnych.

Odbyło się łącznie 12 posiedzeń senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz sejmowych komisji: Kultury i Środków Przekazu, do spraw Kontroli Państwowej oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się poważnych uchybień i działań KRRiT na szkodę państwa w procesie koncesyjnym.

Uchwały i stanowiska wzywające do zaprzestania działań dyskryminacyjnych podjęły dziesiątki samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się publiczne wysłuchanie oraz marsz protestacyjny.

Skąd tak liczne protesty? Stąd, że w Polsce jesteśmy poddawani presji laicyzacji oraz prądów ideologicznych, których istota polega na wykorzenieniu i pozbawianiu współczesnego człowieka jego tożsamości religijnej, kulturowej oraz narodowej. Prawie dwadzieścia lat temu ukazała się „Bitwa o Polskę”, w której opisywałem strategie antychrześcijańskie.

O problemach zawartych w tej książce bł. Jan Paweł II mówił: „Wszyscy wiedzą, że Polska przeżywa teraz to, co jeden z autorów współczesnych, nawet dzisiejszych, nazwał „Bitwą o Polskę”. Toczy się taka bitwa o Polskę. Można powiedzieć: bitwa o polską duszę, bitwa o charakter naszego społeczeństwa, naszego narodu, naszego kraju, o kierunek naszej przyszłości – właśnie z tym Krzyżem czy bez tego Krzyża!”. I te słowa naszego największego Rodaka nie straciły na aktualności.

Źródło: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 7-8 lipca 2012, Nr 157 (4392)