Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie pogarszającej się sytuacji polskich rodzin zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia, jakie działania podejmie rząd w 2012 roku,  aby rodzinom w Polsce przestało się żyć coraz gorzej,  jak wynika z raportu GUS na temat sytuacji polskich rodzin. Raport pokazuje że w ostatnich latach zmniejszyły się dochody rodzin i wzrosła liczba żyjących poniżej progu egzystencji. Względem dzietności Polska spadła z 207. na 209. miejsce wśród 222 krajów świata, w których prowadzone są takie statystyki. Te dane są alarmujące. Dlaczego rząd nie podejmuje konstruktywnych działań aby odwrócić katastrofalne tendencje demograficzne?   

Przykładem pozoracji działań jest fakt, że zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w bieżącym 2012 roku przypada termin weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych, oraz progów dochodowych od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych. Biorąc pod uwagę fakt iż progi dochodowe do świadczeń rodzinnych nie były weryfikowane od 2004 roku, podstawowy instrument służący wspieraniu rodzin wychowujących dzieci zatraca swoje przeznaczenie i celowość.

Na początku czerwca rząd co prawda zaproponował podwyżkę progu, ale jej wysokość jest żenująca niska.  Płaca minimalna w 2004r to kwota 824zł, a w 2012r. – 1500zł. W ten sposób Rząd spowodował, że  w 2004 roku zasiłki dostawało aż 5,6 mln dzieci, czyli aż o 2,6 mln więcej niż teraz. Żeby dzisiaj pomoc objęła taką samą liczbę dzieci, progi musiałyby wzrosnąć o 73 proc czyli – jak wynika z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych-  i tak mniej niż wzrosła płaca minimalna.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o pochylenie się nad powyższym problemem i jego pozytywnym rozwiązaniem.

Jan Maria Jackowski
Senator RP