Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie środków wczesnoporonnych zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia na jakiej podstawie zostały dopuszczone do publicznego obrotu aptecznego środki wczesnoporonne łamiące polskie prawo  takie jak escapelle czy uno-one oraz w jaki sposób rząd zmierza rozwiązać zaistniała sytuację.

Jan Maria Jackowski
Senator RP