Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie likwidacji Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia zostanie zlikwidowana delegatura ministra Skarbu Państwa w Ciechanowie. Delegatura obejmuje swoim działaniem obszar całego województwa mazowieckiego, nadzorowała najbardziej ważkie sprawy pod kątem umów prywatyzacyjnych i zapisanych w nich zobowiązań względem Skarbu Państwa. Nadzorowane były największe umowy prywatyzacyjne w kraju, m.in. PZU SA, Telekomunikacji Polskiej, LOT,  PKO SA. Przy w/w nadzorach decyzje zapadały w sposób płynny ze względu na krótki łańcuch decyzyjny. Uzasadnieniem decyzji o likwidacji delegatury jest szukanie oszczędności, jednocześnie ustawodawca przewiduje zwiększenie zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu o 25 etatów, przy czym roczny koszt utrzymania nowych urzędników  wyniesie ok. 1.8 mln zł.  W związku  z tą decyzją zwracam się o wyjaśnienie kwestii,  czy nadzór nad umowami prywatyzacyjnymi po przeniesieniu  zadań delegatury z Ciechanowa do Warszawy będzie odbywał się równie płynnie ?

Jan Maria Jackowski
Senator RP