Opublikowano w kategorii: Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995).

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Pani Prezydentowo! Panowie Ministrowie! Szanowna Rodzino Pułkownika Szadkowskiego! Wysoki Senacie! Dostojni Goście! Wszyscy Zebrani!

Można powiedzieć, że pułkownik Zygmunt Szadkowski odzwierciedla dwudziestowieczne polskie losy. Warto może przytoczyć kilka drobnych, ale istotnych szczegółów o nim z jego biografii, których siłą rzeczy w tekście uchwały nie ma: inteligencja nieprzeciętna, poczucie godności osobistej, duża ambicja, bardzo pracowity, lojalny, patriotyzm bez zarzutu – tak był oceniany przez swoich przełożonych w roku 1945.

Urodził się 5 stycznia 1912 r. w Warszawie. Warto dodać, że jego ojcem był Zygmunt Szadkowski, więzień X pawilonu. Dwa lata później urodził mu się brat Zbigniew, za to zmarł ojciec. Rodzina przeniosła się do Wilna.

Zygmunt Szadkowski ukończył Uniwersytet Stefana Batorego. Po studiach podjął pracę w dyplomacji.

W czasie wojny między innymi odpowiadał za organizację podziemia politycznego na terenach zajętych przez Związek Sowiecki. Brał udział w walkach.

I jeszcze ważny rys w jego działalności politycznej, Wysoka Izbo: nie był członkiem żadnej partii politycznej. Miał niezwykły autorytet, potrafił łączyć ludzi. Cechy to rzadkie i bardzo cenne.

Dlatego bardzo dobrze się stało, że w stulecie urodzin pułkownika Wysoka Izba podejmuje tę uchwałę, jak również upomina się o te ponad dwieście tysięcy Polaków, którzy w okresie PRL byli niemalże jak żołnierze wyklęci – wymazani ze świadomości społecznej i przedstawiani jako, przepraszam za cytat, jakaś kabaretowa, marionetkowa emigracja, podzielona politycznie i stale spierająca się. Cześć i chwała tym ludziom, którzy w bardzo trudnych warunkach, niekochani w Wielkiej Brytanii – przy okazji uchwały w sprawie generała Sosabowskiego mówiliśmy chociażby o losie żołnierzy II korpusu – dali moralne świadectwo. Dzięki nim mamy kontynuację dzisiejszej niepodległej Rzeczypospolitej. Takim ludziom należy się pamięć i chwała. Dziękuję. (Oklaski)

Źródło: Stenogram –  14. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji w dniu 14 czerwca 2012  

 

Zdjęcia otwarcia wystawypoświęconej Zygmuntowi Szadkowskiemu.