Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939 ? 1945 przez III Rzeszę wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 10.05.2012

Czy struktury kierowanego przez Pana Rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia-nieruchomości obywateli II Rzeczypospolitej, które w latach 1939-45 zostało przejęte przez III Rzeszę? Jak wyglądał zwrot w czasach PRL – wartość, geografia zwróconego mienia, w jakim trybie, na jakiej podstawie prawnej? Jak wyglądał zwrot mienia w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych?

Czy obywatele II Rzeczypospolitej otrzymali rekompensatę w przypadku braku zwrotu mienia-nieruchomości w latach 1939-45 przejętych przez III Rzeszę? Na jakiej podstawie prawnej, w jakich latach, jaka była wartość, jaka instytucja wypłacała? Jak wyglądała rekompensata za zabrane przez III Rzeszę mienie w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych?

Senator RP
Jan Maria Jackowski