Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie zabytkowego mostu w Tczewie wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 10.05.2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o podjecie działań przez Rząd RP w celu ratowania zabytkowego mostu w Tczewie. 
Obiekt ten przecina dolną Wisłę, został zbudowany w poł. XIX wieku jako most drogowo-kolejowy, zaprojektowany przez Carla Lentza.
Był on wówczas najdłuższym mostem w Europie. Budowla ta została doceniona przez zagranicznych budowniczych z Ameryki czy Niemiec i została uplasowana na równi z Wieżą Eiffl’a czy Statuą Wolności. Obecnie obiekt został zamknięty ze względu na fatalny stan techniczny i grozi mu zagłada. Jakie działania zamierza podjąć kierowany przez Pana Rząd RP w celu ratowania tego unikalnego dziedzictwa inżynierskiego i kulturowego?

Jan Maria Jackowski
Senator RP