Opublikowano w kategorii: Aktualności

Spotkanie w Mławie

W dniu 16.04 2012 r. w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyło się spotkanie senatora RP Jana Marii Jackowskiego z mieszkańcami Mławy. 

                

W spotkaniu uczestniczył też prof. Ryszard Juszkiewicz, senator I i II kadencji, który z wielką swadą opowiedział zebranym o swojej działalności w okresie pełnienia mandatu senatorskiego oraz o swojej działalności naukowej i społecznej.

Następnie zabrał głos senator Jan Maria Jackowski przedstawiając zebranym prace w Senacie oraz działania na rzecz okręgu wyborczego. Przedstawił m.in. treść oświadczeń (interpelacja senatorska), które ostatnio złożył na posiedzeniach Senatu RP.

Uczestników spotkania żywo zainteresowało oświadczenie w sprawie tzw. ustawy odorowej. Jest to ważny problem dla mieszkańców, którzy mają domostwa w pobliżu ferm drobiowych. Nie mniej ważną dla zebranych było oświadczenie senatora Jackowskiego o potrzebie ustawowego usankcjonowania lokalizacji ferm wiatrowych. W obecnym ustawodawstwie nie ma żadnych konkretnych zapisów co do odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, które mają negatywne oddziaływanie na człowieka.

W dalszej wypowiedzi senator Jackowski zapoznał zebranych z oświadczeniem, które dotyczy nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji, mające na celu otwarcie możliwości do rugowania lekcji religii ze szkół. Niebezpieczeństwem jest tendencja do przerzucenia kosztów utrzymania etatów katechetów w szkołach na barki samorządów. Gdyby takie rozwiązanie zostało wprowadzone gminy musiałyby nowelizować swojej budżety. Na zakończenie spotkania i dyskusji senator Jan Maria Jackowski potwierdził, że tak jak wcześniej deklarował otworzy filialne biuro senatorskie w Mławie.