Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Delegacja z Berlina

INFORMACJA DLA MEDIÓW

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady m. st. Warszawy Jana Marii Jackowskiego w dniach 14-17 grudnia 2004 roku przebywa w Warszawie z rewizytą delegacja Izby Deputowanych Berlina w składzie:
– Walter Momper (SPD), Przewodniczący
– Martina Michels (PDS), Wiceprzewodnicząca,
– Claudia Hämmerling (Przymierze 90-Zieloni), Członek Prezydium,
– Axel Hahn (FDP), Członek Prezydium,
– Hartmann von der Aue, Dyrektor Biura
– Lothar Funke, Kierownik Wydziału Protokolarnego.
We środę, 15 grudnia wizyty goście złożyli wizyty Przewodniczącemu Rady J.M. Jackowskiemu oraz Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Sławomirowi Skrzypkowi. Następnie uczestniczyli we wspólnymi posiedzeniu delegacji Izby oraz Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady Warszawy. Zostały tam przedstawione merytoryczne propozycje stanowiące podstawę dyskusji nad trzyletnim programem współpracy między Berlinem i miastem stołecznym Warszawą. Obejmują one 9 zakresów:
1. Wymianę i uczestnictwo we wspólnych programach dzieci i młodzieży – szczególnie w obszarze kultury, sportu.
2. Wspólne lekcje historii berlińskich i warszawskich gimnazjalistów i licealistów.
3. Wspólny bank instytucji kultury mających wolę współpracy.
4. Wspieranie przedsięwzięć drobnej i średniej przedsiębiorczości – docelowo organizacja Forum Gospodarczego.
5. Wymianę doświadczeń w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej do inwestycji miejskich
6. Forum organizacji pozarządowych (budowa społeczeństwa obywatelskiego.
7. Wymianę doświadczeń w sprawie budownictwa mieszkaniowego oraz rewitalizacja miejskiej substancji mieszkaniowej.
8. Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006, wspólny program obchodów (przedsięwzięcia kulturalne i gospodarcze)
9. Wymianę doświadczeń dotyczących szkolnictwa zawodowego i reorientacji zawodowej w kontekście dostosowania wykształcenia młodych ludzi do rynku pracy.
W programie znalazło się również m.in. złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem Bohaterów Getta, spotkanie z Polsko-Niemiecką Grupą Parlamentarną i wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Warszawa zawarła umowę z Berlinem już w roku 1995. Współpraca na szczeblu organów stanowiących (Izba Deputowanych Berlina, Rada Warszawy) ożywiona została jednak dopiero we wrześniu bieżącego roku.

Czwartek, 16 grudnia 2004 roku