Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Oświadczenie w związku z atakiem GW

Jan Maria Jackowski
Warszawa, 15.09.2004 r.
OŚWIADCZENIE

W związku z serią publikacji na łamach Gazety Stołecznej, zamieszczonych w sierpniu br. oraz Gazety Wyborczej w dniu 15 września b.r., będących atakiem na mnie i moją rodzinę, których celem jest poderwanie zaufania publicznego do mojej osoby, składam następujące oświadczenie:

1. Nie naruszyłem żadnych przepisów prawa, ani norm współżycia społecznego przy zawieraniu umowy najmu oraz adaptacji pomieszczenia gospodarczego na pracownię twórczą. Od 1987 r. mam zgodę na dodatkową powierzchnię z tytułu działalności twórczej. We wszystkich tych publikacjach nie został wskazany żaden z przepisów, które rzekomo miałem naruszyć, a teksty są pełne insynuacji i przekłamań. Gazeta Stołeczna do dnia dzisiejszego nie zamieściła sprostowań wysłanych przeze mnie 31 sierpnia br., które prostują nieprawdziwe informacje zawarte w w/w materiałach prasowych.

2. Mieszkanie, w którym mieszkam razem z moją 8-osobową rodziną, uzyskałem w drodze legalnego konkursu. W przeciwieństwie do Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, zamieszkującego w lokalu położonym w centrum Warszawy, w Alei Przyjaciół. Mieszkania takie, które grupa prominentów uzyskiwała kiedyś dzięki układom z totalitarnym reżimem, dzisiaj, na rynku nieruchomości, osiągają najwyższą cenę. Czyż nie jest to właściwy temat do dyskusji o zasadach życia publicznego, którym powinni zająć się dziennikarze Gazety Stołecznej?

3. Regulowanie statusu prawnego mieszkań na wynajem, których jestem współinwestorem jest prowadzone zgodnie z prawem.

4. Moje oświadczenie majątkowe odpowiada prawdzie i nie zamierzam wyjaśniać kwestii, do których nie obligują mnie przepisy prawa. Posiadam aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Skarbowy.

5. Nie będę dalej korespondował z nierzetelnymi dziennikarzami, którym do tej pory odpowiadałem na wszelkie pytania. Moje pisemne odpowiedzi i sprostowania były ignorowane, wbrew prawu prasowemu, a publikowane materiały prasowe nieprawdziwe, tendencyjne i pisane pod z góry założoną tezę. Wynika z tego, że rzeczywistym celem dziennikarzy nie jest dbałość o prawdę i dobro publiczne, lecz atak polityczny.

6. Wobec powyższego informuję, że złożyłem pozew sądowy przeciwko redakcji „Gazety Stołecznej” i zapowiadam kolejne w przypadku dalszego naruszania moich dóbr osobistych.

Jan Maria Jackowski