Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Oświadczenie sen. Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zachowania standardów ochrony praw człowieka

Porządek prawny RP gwarantuje bezwzględną tajemnicę korespondencji pomiędzy obrońcą i oskarżonym. W jaki sposób jest to realizowane w przypadku zarządzenia przez sąd kontroli korespondencji telekomunikacyjnej.
Zgodnie z publikowanymi danymi w ubiegłym roku Polska należy do krajów w których najczęściej stosuje się kontrolę korespondencji lub udostępniane są dane stanowiące tajemnicę telekomunikacyjną. Uzyskiwanie danych odbywa się w trybie dowodowym przez sądy i prokuratorów po zwolnieniu przedsiębiorcy z tajemnicy zawodowej i w trybie operacyjnym przez upoważnionych funkcjonariuszy policji ABW i innych służb (ok. 7 służb).
Z uwagi na fakt, iż może to się odbywać również bez udziału przedsiębiorcy i zniknął zapis o konieczności informowania przez przedsiębiorcę osoby udzielającej pełnomocnictwo (np. odpowiednio komendanta wojewódzkiego policji ) o fakcie udzielania informacji, w jaki sposób realizowana jest kontrola kto i w jakim celu uzyskuje informację stanowiącą tajemnicę telekomunikacyjną
będącą przecież elementem tajemnicy korespondencji gwarantowanej obywatelom w konstytucji. Wydaje się to być istotne zwłaszcza w kontekście konwencji ACTA.
Czy informacje zdalnie ściągane od abonenta w postaci jego spisu telefonów są traktowane jako tajemnica korespondencji czy tylko jako tajemnica telekomunikacyjna (ustawa prawo telekomunikacyjne nie przewiduje posiadania danych przez przedsiębiorcę) i w jakim trybie są one udostępniane służbom.

Jan Maria Jackowski