Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie złożone podczas posiedzenie Senatu RP 02.02.2012

Oświadczenie kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian zasady obliczania wysokości dotacji, jakie niepubliczne przedszkola otrzymują od samorządów

W związku z informacjami o tym, że Ministerstwo Finansów zamierza dokonać zmian w dotowania niepublicznych przedszkoli, co będzie skutkować zmniejszeniem dotacji i podniesieniem kosztów ponoszonych przez rodziców, zwracam się o wyjaśnienie następującej kwestii. Do tej pory niepubliczne placówki otrzymywały 75 proc. z sumy, jaka jest potrzebna publicznym przedszkolom do utrzymania dziecka w danej gminie. Nowe propozycje spowodują, że dyskryminowane będą szczególnie te rodziny, które nie posyłają dzieci do przedszkola gdyż są pozbawione tej dotacji, a ponoszą koszty związane z wychowaniem swego potomstwa. Takie działanie rządu to kolejny element antynatalistycznej polityki państwa polskiego pogłębiającej zapaść demograficzną w Polsce.

Jan Maria Jackowski