Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Najnowsza historia Polski obfituje w wiele bardzo trudnych dla społeczeństwa wydarzeń. Wielkim piętnem na zawsze odcisnęło się ciemiężenie i terroryzowanie Polaków przez sowieckich namiestników po 1944 r. Na terenie całego kraju jest wiele miejsc, w których Polacy byli poddawani karom więzienia i torturom z rąk komunistów. W Ciechanowie takim miejscem był m.in. założony już w styczniu 1945 r. obóz NKWD, gdzie uwięziono szczególnie wielu żołnierzy AK z terenu północnego Mazowsza. Aby uczcić pamięć ofiar, rodziny uwięzionych, a potem wysłanych w głąb ZSRR, zainicjowały budowę pomnika upamiętniającego te tragiczne wydarzenia. Niestety, mimo podjęcia przez władze Ciechanowa prac w celu budowy sprawa się przeciąga. Jest to spowodowane brakiem pozwolenia na budowę ze strony starostwa powiatowego w Ciechanowie. Ta sytuacja powoduje, że budowa tego pomnika może zostać wykreślona z planu działań Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Ze względu na wagę budowy przedmiotowego pomnika proszę o rozważenie niewykreślania z planu wspomnianej budowli. Realizacja tego projektu pozwoli na zachowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, wyrażonych w symbolice pomnika.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia